Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Звіт директора Дворічанського ДЮКФП «Юність»

про виконання плану роботи закладу за 2019/2020 навчальний рік.

      Дворічанський  ДЮКФП «Юність» є однопрофільним закладом позашкільної освіти , проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, спортивно-масову, навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну роботу за  фізкультурно-спортивним напрямком. Наявна мережа гуртків  відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

     Формування гуртків  у Дворічанському ДЮКФП «Юність» здійснювалось у період з 1 по 15 вересня поточного року за нормативами комплектування навчальних груп. Набір вихованців у навчальні групи відбувався з урахуванням вікових особливостей дітей, за принципом їх добровільного вибору видів спорту за інтересами та на підставі заяви батьків, довідки медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань до занять у гуртках фізкультурно-спортивного профілю .

    Станом на 15.09.2019 року у тридцяти дев’яти навчальних групах займається 825 вихованців, що становить 55,4% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти району. Середня наповнюваність груп становить 21,15 вихованців.

з/п

Назва гуртка

Станом на 01.09.2018

Станом на  01.09.2019

 

 

Кількість

груп

у них

дітей

Кількість груп

у них  дітей

1

 Волейбольний

15

295

14

287

2

Футбольний

23

515

24

522

3

Гирьовий спорт

1

15

1

16

Усього:

39

825

39

825

 

Навчання у гурках з  волейболу , футболу та гирьового спорту здійснюється і класифікується за  рівнями: початковий, основний, високий у співвідношенні:

 - 7 груп початкового рівня – 168 вихованців – 20,36% ;

 - 28 груп   основного рівня – 589  вихованців – 71,39%;

 - 4 групи  високого рівня –   68 вихованців – 8,25%

Станом

на

Кількість груп

У них вихованців

У тому числі

 

 

 

Початковий

рівень

Основний

рівень

Високий

рівень

 

 

 

К-сть груп

у  них вих.

К-сть груп

у них вих.

К-сть груп

у них вих.

01.10.2018

39

825

10

240

18

370

11

215

01.10.2019

39

825

  7

168

28

589

4

68

 

Навчально – виховна та спортивно – масова  робота в гуртках закладу здійснювалась згідно навчальних планів та програм МОН, календарного плану спортивно-масових заходів Дворічанського ДЮКФП «Юність».

Особливе значення клуб «Юність» надає залученню до активних занять фізичною культурою та спортом дітей із сільської місцевості та дітей пільгового контингенту.

   Так на базі 10  закладів освіти Дворічанського району , які працюють у сільській місцевості , у цьому навчальному році сформовано 22 навчальні групи де займалося 515 вихованці. У селищі Дворічна на спортивній базі нашого клубу у 17 навчальних групах займалися 310 вихованців.

 

№ з/п

Назва  закладу загальної середньої освіти в сільській місцевості

Кількість навчальних груп

У них вихованців

1

Вільшанська ЗОШ

2

50

2

Друголиманська ЗОШ

1

25

3

Богданівська ЗОШ

3

65

4

Кам`янська гімназія

1

25

5

Колодязненська ЗОШ

4

100

6

Мечниківський НВК

3

68

7

Пристанційна ЗОШ

2

39

8

Рідкодубська ЗОШ

2

43

9

Тавільжанська ЗОШ

2

50

10

Топільська ЗОШ

2

50

 

  Всього:

22

515

 

 Діти пільгового контингенту:

 

1

Діти, які залишились без опіки батьків

-

2

Діти, які знаходяться під опікою

6

3

Діти-сироти

-

4

Діти потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС

5

5

Діти-напівсироти

11

6

Діти, матері яких одиначки

35

7

Діти, які мають батьків-інвалідів

1

8

Діти-інваліди

-

9

Багатодітні сім`ї

101

10

Малозабезпечені сім`ї

46

11

Діти, які виховуються в неповних сім`ях

7

12

Діти, позбавлені батьківського піклування

4

13

Дитина, яка опинилась в скрутних життєвих умовах

1

14

Діти,переселенці з АТО

6

15

Діти, воїна АТО

1

 

   Разом

224

 

       Якість навчального процесу закладу в значній мірі залежить від компетенції педагогічних працівників. Робота адміністрації з кадрами проводилась відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників .  Дворічанський  ДЮКФП «Юність» згідно із штатним розписом повністю укомплектований  кадрами. В закладі працює 20 педагогічних працівників , з них штатних – 5. Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту відповідного профілю .      У належному стані утримується і ведеться згідно з  Інструкцією ділова документація з кадрових питань: книга наказів з кадрових питань, книга обліку особового складу, трудові книжки персоналу, книга обліку трудових книжок, особові справи працівників. Сторінки книги наказів з кадрових питань, книги обліку трудових книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. В особових справах педагогічних працівників зберігаються атестаційні листи, ксерокопії свідоцтв про проходження курсової перепідготовки. Вся документація з кадрових питань ведеться державною мовою

Тижневе педагогічне навантаження було узгоджене з кожним працівником; тарифікацію погоджено з профспілковим комітетом. Середнє навантаження штатних керівників гуртків -  27,33  години на тиждень, сумісників – 8,94 годин .   

        Бюджет ДЮКФП «Юність» у 2019 ріці становив 1,97 млн. грн.     Бюджет закладу на 2020 рік  становить 1,968,4 млн.грн.  На заробітну плату заплановано 1,677,5 млн.грн.  На спортивно масові заходи - 60000,00 грн., енергоносії  - 185700,00 грн.  Дефіцит бюджету закладу на 2020 рік складає приблизно 300000,00 грн. За час карантину економія коштів по всіх статтях видатків склала 115000,00 грн.

      Заробітна плата, надбавки за вислугу років та престижність роботи в освіті, матеріальну допомогу на оздоровлення, грошову винагороду за сумлінну працю до Дня працівників освіти всім педагогічним працівникам виплачувалась вчасно.   За добросовісне виконання посадових обов’язків, результативну участь вихованців у районних, обласних та всеукраїнських заходах у листопаді та грудні місяці 2019 року штатні педагогічні працівники отримали премії в розмірі посадового окладу.

          Завдяки внутрішньому контролю, який виконує освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, стимулюючу, оцінюючу функції відбуваються якісні зміни в усіх основних напрямках роботи закладу.

     Систематично адміністрація перевіряла виконання навчальних програм керівниками гуртків, реалізацію практичної та теоретичної частин, виконання їх згідно з календарним плануванням, забезпечення обліку навчальних занять у журналах гурткової роботи і їх відповідність календарному плануванню.

      Справжнім випробуванням для всіх нас стала епідемія коронавірусу . Організація якісного навчання в дистанційній формі потребувала від керівників гуртків уміння володіти технологіями та методологією навчання за допомогою дистанційних технологій. Кожним керівником гуртка були розроблені індивідуальні плани роботи на час карантину,вибрані освітні платформи. Основними формами онлайн комунікаціями були вибрані форум, чати, блоги, електронна пошта, на платформах Skype, Zoom та ін.

При роботі з вихованцями традиційно активно використовувались сучасні можливості комунікації – додаток-месенджер Viber і відео-сервіс YouTube.

За їх допомогою ми мали змогу додатково і оперативно інформувати дітей, їх батьків про хід тренувального процесу, правильну організацію виїзду і проведення змагань.

Отримували зворотну  інформацію про фізичний і емоційний стан дитини.

Крім цього ці засоби комунікації дали нам можливість:

- додаткового вивчення волейбольних та футбольних правил шляхом розбору ситуаційних відео-фрагментів;

- для закріплення знань волейбольних та футбольних правил, дозволених дій гравців і капітанів команд були проведені варіативні тестування;

- вивчення дій гравців в залежності від ігрового амплуа шляхом перегляду і аналізу навчальних відеороликів;

- вивченню системи реабілітаційних вправ для «проблемних» зон гравців;

- контролювати і давати рекомендації при додаткових заняттях вихованців.

Самоосвіта керівників гуртків під час карантину:

-  участь в науково-освітній відеоконференції на тему:

«Основи підготовки спортсменів в ситуації, що склалася».

https://www.youtube.com/watch?v=jvyR7ikb_X8

(Науково-освітня відеоконференція на тему: «Основи підготовки спортсменів в ситуації, що склалася». Лектором виступає професор Олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, співголова Комісії НОК України «Інновації в спорті» Володимир Платонов.)

-  участь в онлайн-семінарах організованих НОК України на тему:  

 

- «Розвиток витривалості: сучасна система знань»

https://www.youtube.com/watch?v=weP3qKrQlmw

(Лектор - Володимир Миколайович ПЛАТОНОВ, доктор педагогічних наук, професор олімпійського інституту НУФВСУ, співголова комісії НОК України «Інновації в спорті»)

- «Координація, спритність, гнучкість, швидкість: сучасна система знань».

https://www.youtube.com/watch?v=1ZFxifO3GNM

(Лектор – Володимир Миколайович ПЛАТОНОВ, доктор педагогічних наук, професор олімпійського інституту НУФВСУ, співголова комісії НОК України «Інновації в спорті»)

- навчання в вебінарах організованих НОК України:

- «Основи раціонального харчування»  https://www.youtube.com/watch?v=spr0dFNmR-I

(Лектор - Ірина Сергіївна СИВАШ, доцент олімпійського інституту НУФВСУ, керівник комплексної наукової групи збірної команди України з художньої гімнастики)

- «Спортсмен та самоізоляція: психологічні аспекти»

https://www.youtube.com/watch?v=I8sg-6ogL28

(Лектор - доцент Олімпійського інституту НУФВСУ Надія Височіна)

- «Права спортсменів, про які вони не знають»

https://www.youtube.com/watch?v=ZeodwzlNm3c

(Лектор - відомий спортивний юрист, член Асоціації юристів України, юридичний партнер та член Ради ФЛАУ Євген Пронін.)

- «Фармакологічна підтримка тренувального процесу спортсменів»

https://www.youtube.com/watch?v=04AaQbxcYTI

(Лектор - заступник директора Олімпійського інституту НУФВСУ, доктор біологічних наук, професор Лариса Гуніна)

- навчання в вебінарах організованих Performing Forward:

- «Помилки в техніці гри. (волейбол). Що робити?»

 https://online.performing-forward.com/pl/teach/control/lesson/view?id=145822637&editMode=0   

http://volleyball-nauka.ru/

(Тренер-викладач: В.Рицарев)

-  «Стресс, выгорание и техники самопомощи тренера»

https://online.performing-forward.com/pl/teach/control/lesson/view?id=148185877&editMode=0   

(Константин Бочавер)

- «Травматизм у волейболі»

https://online.performing-forward.com/pl/teach/control/lesson/view?id=149489538&editMode=0

(Евгений Гончаров - врач хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ РАН.)

 - «Фізична підготовка + Тактика»

https://online.performing-forward.com/pl/teach/control/lesson/view?id=149489525&editMode=0

(Манлио Пускеду – відомий досвідчений тренер молодіжних команд, технічний координатор по навчанню тренерів в Італії.)

- «Спортивна психологія»

https://online.performing-forward.com/pl/teach/control/lesson/view?id=149488934&editMode=0

( Константин Бочавер)

       Переведення на наступний етап підготовки вихованців, які не змогли виконати контрольно-перевідних нормативів з видів спорту через запровадження карантинних заходів здійснювалося з урахуванням результатів очного навчання до запровадження карантинних обмежень. Ми підійшли зважено і неформально  до оцінки результатів навчання наших вихованців, які з об'єктивних причин не змогли виконати необхідні нормативи дистанційно або під час карантину пропустили більшість навчальних занять. Підготовку до виконання та виконання  контрольно-перевідних нормативів будемо забезпечувати після закінчення карантину під час коригувального навчання. Коли календарно-тематичний план очного навчання під час навчання за допомогою дистанційних технологій не було реалізований повністю то у вересні 2020/2021 навчального року будемо проводити коригувальне навчання.

Оплата праці в період карантину здійснювалась в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Керівникам гуртків  для яких заклад є місцем основної роботи, заробітна плата визначувалася в порядку, передбаченому пунктом 68  Інструкції про порядок обчислення заробітної праці працівників освіти (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами).

Керівники гуртків , які працюють на умовах сумісництва з погодинною оплатою і не вели занять під час карантину, оплату за цей час не отримували так як відповідно до статті 1021 КЗпП та постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» до статті 102 (1) Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

       Навчально-тренувальний процес та всі спортивно – масові заходи відбувалися під постійним наглядом медичної сестри. Вчасно був проведений медичний огляд вихованців та працівників клубу , створені належні умови для питного режиму , постійно вівся контроль за санітарно – гігієнічним станом та температурним режимом приміщення закладу. 

    Працівниками та вихованцями  дотримувалися правила з техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми згідно з нормативними документами. З вихованцями постійно проводилися інструктажі з дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, їх облік ведеться в журналах гурткової роботи.  Створено куточок з охорони праці та безпеки життя.  Заклад повністю забезпечений первинними засобами пожежогасіння.

 

         На сьогодні у нашому розпорядженні свій  спортивний комплекс  , який включає в себе спортивний зал 30х18м з балконом для глядачів на 100 місць , електронне табло ,сучасне освітлення , майданчик для ігор у волейбол , волейбол пляжний, баскетбол та  міні-футбол , дві  роздягальні  з душовими  , тренажерний зал  в якому 25 снарядів, футбольний майданчик зі штучним покриттям 22х42.

           Спортивна база на даний час повністю підготовлена до нового навчального року та роботу у осіньо – зимовий період. Пошпакльовано, поґрунтовані та пофарбовані  стеля, стіни, підлога, панелі, двері в спортивному залі, кабінетах, коридорах, роздягальнях. Зроблено профілактичний ремонт санвузлів та душових. Відремонтували власними силами м’яку покрівлю даху спортивного залу. Під великим питанням залишається переобладнання другого поверху де займаються вихованці гуртка з гирьового спорту. Всього на ремонтні роботи по підготовці до 2020/2021 навчального року  було використано 11785,00 грн. бюджетних коштів.

      Відповідно до навчальних програм та напрямку роботи гуртків наш  заклад позашкільної освіти для якісного проведення навчального процесу забезпечений необхідним обладнанням, інвентарем  . Кожного року такий спортивний інвентар як форми та м’ячі для юних  футболістів , волейболістів ми намагаємося  оновлювати та поповнювати. А от для придбання  інвентарю довгострокового використання  , капітального ремонту нашого приміщення, футбольного майданчика зі штучним покриттям заклад потребує додаткових коштів. В минулому навчальному році для поповнення бази закупили м’ячі футбольні та волейбольні, комплект футбольної форми. В жіночій душовій установили новий водонагрівач. Всього була придбано матеріалів на загальну суму 49750,00 грн.

     Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню практичної спрямованості  діяльності гуртків, сприяє участь вихованців у різноманітних змаганнях, турнірах, спортивних святах . Вихованці гуртків систематично беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських,  спортивно-масових заходах, змаганнях, турнірах, чемпіонатах, кубках.  

             У 2019/2020 навчальному році одинадцять волейбольних та три футбольні команди  (207 вихованці)  заявлені до участі у регулярних чемпіонатах Харківської області .           

Всі витрати на участь наших вихованців у спортивно-масових заходах та  проведення своїх внутрішніх заходів фінансувались виключно за кошти нашого бюджету. Витрати на змагання у першому та другому  півріччях склали 42681,00 гривень. По відділенням: волейбол – 19431,00 грн. ; футбол – 18710,00 грн. ; гирі – 4540,00 грн.  Загальна сума витрат – 42681,00 грн. Але слід відмітити , що витрати були б значно більшими . По причині карантину спричиненого короновірусом наші команди не завершили свої фінальні змагання з волейболу п’ять команд, з футболу друге коло та можливі фінали, гирьовики – першості області та чемпіонат України. По цій же причині ми не змогли провести декілька своїх внутрішніх традиційних змагань, які бели заплановані на весну та початок літа.

       Найвищі спортивні результати у 2019/2020 навчальному році мають наші вихованці гуртка з гирьового спорту. Так у чемпіонаті України з гирьового спорту, який проходив у  м. Бровари з 10 по 12 жовтня Ткаченко Михайло та Омельчук Дмитро зуміли здобути у цих змаганнях три золоті медалі. Підготував цих вихованців курівник гуртка Майстер спорту України Федяй Олег Ростиславович. 

       Призерами та переможцями різноманітних обласних змагань неодноразово становились наші команди з волейболу та футболу.

        Наймасовішими спортивними  змаганнями цього року стали першості Дворічанського ДЮКФП «Юність» з футболу  та волейболу . На якісному рівні відбувся  турнір з футболу, волейболу та гирьового спорту  «Пам’ять», новорічні змагання серед наймолодших вихованців  до Дня Святого Миколая де всі дітям ми вручаємо солодкі подарунки . Для старших юнаків та дівчат провели  змагання  до  Всесвітнього  дня футболу,  Збройних сил України, захисника України, звільнення  селища Дворічна, до Дня Перемоги, Святого Валентина.

           Нажаль у зв’язку з карантином ми не змогли провести такі цікаві змагання як турніри з футболу «Перемога», «Соколята», «Дружба» , волейболу : «Волейбольні надії» та пляжний волейбол.

        Всі підсумки спортивно-масових заходів постійно висвітлюються на нашому сайті, сайтах обласних федерацій . Мешканці нашого району мають можливість прочитати про наші успіхи та здобутки у районній газеті «Дворічанський край». Всі бажаючи можуть оглянути наші фотостенди де ми висвітлюємо всю свою роботу за навчальний рік.  Стає більшою наша «Алея майстрів спорту» , яку поповнюють наші випускники. Цього року Ногіній Ірині та Туранській Анні присвоєно спортивний розряд «Кандидат в майстри спорту України». 

 

Проведення та участь у спортивно-масових заходах.

         В 2019/2020 навчальному році 1881 вихованців закладу прийняли участь у 34 заходах. (В 2018/2019 навчальному році  2589  вихованців закладу прийняли участь у 39 заходах)

І-е півріччя:

У змаганнях з волейболу – 5 заходів, 274 вихованців

У змаганнях з гирьового спорту  - 4 заходи, 48 вихованець

У змаганнях з футболу –5заходи, 465 вихованців

У змаганнях з футзалу – 4 заходів 205 вихованців

ІІ-е півріччя:

У змаганнях з волейболу – 10 заходів, 515 вихованців

У змаганнях з гирьового спорту  - 1 захід, 23 вихованець

У змаганнях з футзалу – 4 заходи 351 вихованців

Всього за навчальний рік:

У змаганнях з волейболу – 5 заходів, 274 вихованців

У змаганнях з гирьового спорту  - 4 заходи, 48 вихованець

У змаганнях з футболу –5заходи, 465 вихованців

У змаганнях з футзалу – 4 заходів 205 вихованців

Найвищі досягнення  2019/2020 навчального року:

  1. Чемпіонат України з гирьового спорту 2019 року .

Два 1 місця – Ткаченко Михайло

          1 місце та 2 місце – Омельчук Дмитро

  1. Чемпіонат Харківської області:

Футбол(1 коло):

                             старші (5 команд в підгрупі) 2 місце

                             середні(7 команд в підгрупі) 4 місце

                             молодші(8 команд в підгрупі) 5 місце

Волейбол

                                              Дівчата:

                              Старші – 6 місце Юність1                                                                     

                              Середні – 1-3 місце Юність1                                                                                  

                              Молодші –4-6 місце

                                             Юнаки:

                             Старші – 4 місце Юність1

                               Середні – 4-6 місце Юність1

                               Молодші – 4-6 місце Юність 2

Наймасовіші в цьому навчальному році:

  • кубок «Юності» з футзалу 23 команди 230 вихованців;
  •  першість з волейболу 13 команд 143учасника;
  • з гирьового спорту  - турнір «Пам'ять» 23 учасника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 1023
Дата публікації: 10:24 21.02.2020
Директор

Анопко Сергій Іванович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук