Поточна інформація | Плани роботи | Робочий навчальний план 2018/2019 навчальний рік
Робочий навчальний план 2018/2019 навчальний рік

           « Затверджую »

Директор Дворічанського

ДЮКФП «Юність»

____________С.І.Анопко

«29» серпня  2018 року

 

 

 

 

 

 Навчальний план

Дворічанського дитячо-юнацького

клубу фізичної підготовки «Юність»

Дворічанської районної ради

Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

«Погоджено»

на засіданні педагогічної ради

Дворічанського дитячо-юнацького

клубу фізичної підготовки «Юність»

від 29.08.2018 року протокол № 2

Директор _________ С.І.Анопко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Дворічна

2018 рік

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Дворічанського дитячо-юнацького клубу

фізичної підготовки «Юність»

Дворічанської районної ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

Загальні засади

 

 Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік розроблено відповідно Закону України «Про позашкільну освіту» , Положення про позашкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 (зі змінами , які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про  внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад»), наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 №676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» , відповідно до Статуту Дворічанського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки «Юність» Дворічанської районної ради Харківської області затвердженого рішенням  сесії Дворічанської районної ради №87-VI від 17.03.2011.

 

В основу навчального плану покладені орієнтири щодо:

Класифікації гуртків за напрямом фізкультурно-спортивний

Класифікації гуртків за рівнями (початковий, основний, вищий).

Переліку гуртків у ДЮКФП «Юність»

Термінів навчання у гуртках.

Гуртки в ДЮКФП «Юність» створені за принципом наступності від одного рівня до іншого (від початкового до основного, від основного до вищого), або формуються як самостійні структури певного рівня навчання. Це залежить від мети і завдань навчально-виховної діяльності гуртка (Додаток ).

Навчально-виховний процес в ДЮКФП «Юність» здійснюється за навчальними програмами.

Основні вимоги до побудови навчальної програми:

відповідність її змісту сучасним досягненням науки, техніки і культури, соціальним цілям виховання дітей і розвиткові їхніх  здібностей;

наступність у вивченні матеріалів ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчального року.

 

Навчальний рік у ДЮКФП «Юність» починається з 3 вересня і закінчується 24 травня

З 3 до 15 вересня здійснюється комплектування груп для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка

Навчальні заняття організовуються по семестрам:

І семестр – з 3 вересня по 31 грудня;

ІІ семестр – з 2 січня по 24 травня.

У канікулярні, вихідні та святкові дні ДЮКФП «Юність» може працювати за окремим планом затвердженим директором.

У літній канікулярний час ДЮКФП «Юність» проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: приймають участь у турнірах, чемпіонатах, першостях різних рівнів від районних та обласних,  до всеукраїнських та міжнародних , як підсумок навчально-виховного процесу за навчальний рік.

Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Юність» працює в режимі повного робочого дня за п’ятиденним навчальним тижнем, у канікулярні святкові та неробочі дні може працювати за окремим планом.

Середня наповнюваність гуртків 12-25 вихованців.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради.

 

 

 

  Директор Дворічанського

   ДЮКФП «Юність»                                                                                     С.І.Анопко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                         складений відповідно до Типових навчальних  планів  

                                              (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 року №676)

Назва гуртка

 

№ групи

 

Початковийрівень

Основнийрівень

Високийрівень

Разом

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

3-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

4-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

3-й рікнавчання

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

4-й рікнавчання

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

 

 

 

                                                                                                                          Волейбол

 

волейбольний

1

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

2

 

 

 

 

 

8(252)

 

 

 

 

8(252)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12(432)

 

12(432)

4

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

5

 

 

 

 

 

8(252)

 

 

 

 

8(252)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

12(432)

 

12(432)

7

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

8

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

6(216)

9

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

10

 

 

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

6(216)

11

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

6(216)

12

 

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

4(144)

13

 

 

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

4(144)

14

 

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

4(144)

15

 

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

4(144)

Разом волейбол

15

6(216)

12(432)

6(216)

18(548)

10(360)

16(504)

6(216)

-

24(864)

-

98(3456)

 

Гирьовий спорт          

Разом гир.

спорт

1

-

6(216)

-

-

-

-

-

-

-

-

6(216)

1

-

6(216)

-

-

-

-

-

-

-

-

6(216)

 

Футбол

 

футбольний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початковийрівень

Основнийрівень

Високийрівень

 

 

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

3-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

4-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

1-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

2-й рікнавчання,

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

3-й рікнавчання

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

4-й рікнавчання

кількість годин на тиждень (кількість годин на рік)

 

1

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

2

 

 

 

8(252)

 

 

 

 

 

 

8(288)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12(432)

 

12(432)

4

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

6(216)

5

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

6(216)

6

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

7

 

 

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

4(144)

8

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

6(216)

9

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

10

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

11

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

6(216)

12

 

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

5(180)

13

 

 

8(252)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

14

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

15

 

 

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

6(216)

16

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

 

 

6(216)

17

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

 

4(144)

18

4(144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(144)

19

 

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

4(144)

20

 

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

6(216)

21

 

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

 

4(144)

22

 

 

6(216)

 

 

 

 

 

 

 

4(144)

23

 

4(144)

 

 

 

 

 

 

 

 

4(144)

Разом футбол

23

10(360)

14(504)

40(1404)

26(900)

22(792)

6(2016)

6(2016)

-

12(432)

-

136(4824)

Разом

39

16(576)

32(1152)

46(1620)

44(1548)

32(1152)

22(720)

12(432)

-

36(1296)

 

240(8496)

Директор Дворічанського ДЮКФП «Юність»                                                          С.І. Анопко

 

Перелік навчальних програм  Робочого навчального плану

Дворічанського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки «Юність» Дворічанської районної ради Харківської області

 

з/п

Гурток

Назва програми

Автор

Коли, ким затверджена

Кількість годин

за програмою

фактично

1.

 

З волейболу

Навчальна програма факультативу(гуртка, секції) для загальноосвітніх навчальних закладів оздоровлення та відпочинку.

Волейбол.

Бровко Т.С.,

Гусева З. А.,

Деревянко В.В.,

Дніпрова О.М.,

Драган О.А.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист від 01.06.2013 №1/11-9332

16

16

2.

З волейболу

Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) для загальноосвітніх навчальних закладів «Волейбол» (для учнів 5-9 класів)

Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.

2011 рік, Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №14/18 Г-827 від 06.12.2010, лист №14/18 Г-844 від 28.12.2010

144-252

144-252

3.

З футболу

Навчальна програма для гуртків з футболу в 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Столітенко Є.В.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист від 05.04.2011 №1/11-2789)

144-252

144-252

4.

З футболу

Навчальна програма факультативу(гуртка, секції) для загальноосвітніх навчальних закладів оздоровлення та відпочинку.

Футбол.

Бровко Т.С.,

Гусева З. А.,

Деревянко В.В.,

Дніпрова О.М.,

Драган О.А.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист від 01.06.2013 №1/11-9332

16

16

 

Директор Дворічанського ДЮКФП «Юність»                                                          С.І. Анопко

 

Приєднані документи
Переглядів: 348
Дата публікації: 20:55 22.01.2018
Директор

Анопко Сергій Іванович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих