Поточна інформація | Плани роботи | Річний план роботи 2018/2019 навчальний рік
Річний план роботи 2018/2019 навчальний рік

 

                                                                                «Затверджую»

                                                                  Директор  Дворічанського      

                                                                  ДЮКФП «Юність»_______     С. І.Анопко 

                                                                  25 травня 2018 року

                        

                       «Погоджено»

       на засіданні педагогічної ради

       Дворічанського ДЮКФП «Юність»

       протокол № 2 від 25.05.2018

    

 

 

 

 

 

 

                                          

                      РІЧНИЙ   ПЛАН

 

РОБОТИ  ДВОРІЧАНСЬКОГО ДЮКФП «ЮНІСТЬ»

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2

ЗМІСТ

 

1. Вступ -----------------------------------------------------------------------------------------3-10

2. Методична робота--------------------------------------------------------------------------11

3.Підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Робота з педагогічними кадрами.----------------------------------------------------------------------------------------12-14

4.Навчальна робота -------------------------------------------------------------------------15-19

5.Виховна робота ----------------------------------------------------------------------------20-24

6. Охорона здоров’я та життя вихованців ----------------------------------------------25-26

7.Тематика засідань педагогічної ради, нарад при директору ---------------------27-29

8. Робота з батьками, спонсорськими та громадськими організаціями. -------------30

9.Розвиток матеріально-технічної бази. Фінансово-господарська діяльність.--31-32

10.Контрольно – аналітична діяльність і координація управління ----------------33-38

11.Додатки-------------------------------------------------------------------------------------39-45

11.1.Циклограма наказів з основної діяльності на 2018/2019 навчальний рік---39-40

11.2. Циклограма звітності на 2018/2019 навчальний рік----------------------------41-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

I. ВСТУП

Діяльність  Дворічанського ДЮКФП «Юність»  в 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту»,  Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 (зі змінами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад»), статуту Дворічанського ДЮКФП «Юність», затвердженого на сесії Дворічанської районної ради рішення №87-VI від 17.03.2011.

     Дворічанський ДЮКФП «Юність» має свій план діяльності де визначена основна проблема над якою працює клуб, а саме:  фізкультурно-масова та фізкультурно - спортивна робота з учнівською молоддю району.

Дворічанський  ДЮКФП «Юність» є однопрофільним позашкільним навчальним закладом, проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, спортивно-масову, навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну роботу за      фізкультурно-спортивним напрямком. Наявна мережа гуртків  відповідала типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

В 2017/2018 навчальному році у тридцяти дев’яти групах займалося 825 вихованців що становить 55,5% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Середня наповнюваність груп у 2017/2018 навчальному році становила 21,15%вихованців.

 Незважаючи на зменшення загальної чисельності учнів у загальноосвітніх закладах району, кількість вихованців клубу «Юність» залишається стабільною.

На основі щорічного аналізу, запитів батьків та інтересів учнів, тенденції розвитку сучасного освітнього простору, в 2017/2018 навчальному році збереглася

мережа гуртків  та кількість вихованців закладу. Навчальний заклад активно проводив роботу по залученню дітей до масових занять у гуртках.

4

         Комплектування гуртків здійснювалось з урахуванням вікових особливостей дітей, за принципом їх добровільного вибору видів діяльності за інтересами та на підставі заяви батьків, довідки медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань для занять у гуртках. Формування гуртків здійснювалось у період з 1 по 15 вересня поточного року за нормативами комплектування гуртків.

№з/п

Назва гуртка

Станом на 01.09.2016

Станом на  01.09.2017

 

 

Кількість

груп

у них

дітей

Кількість груп

у них  дітей

1

З волейболу

16

301

14

267

2

Гирьовий спорт

-

-

1

15

3

З футболу

23

524

24

543

Усього:

39

825

39

825

 Навчально – тренувальний процес у гурках фізкультурно – спортивного напрямку нашого позашкільного закладу здійснюється і класифікується за  рівнями: початковий, основний, високий у співвідношенні :

 - 10 груп початкового рівня – 240 вихованців – 29,10% ;

 - 18 груп   основного рівня –  370 вихованців – 44,84%;

 - 11 груп  високого рівня –   215 вихованців – 26,06%

Станом

на

К - сть груп

У них вихованців

У тому числі

 

 

 

Початковий

рівень

Основний

рівень

Високий

рівень

 

 

 

К-сть груп

у  них вих.

К-сть груп

у них вих.

К-сть груп

у них вих.

05.09.2016

39

825

8

187

19

398

12

240

05.09.2017

39

825

10

240

18

370

11

215

Навчально – виховна та спортивно – масова  робота в гуртках закладу здійснюється згідно навчальних планів та програм МОН, календарного плану спортивно-масових заходів Дворічанського ДЮКФП «Юність».   У селищі Дворічна на спортивній базі нашого клубу у 16 навчальних групах займається 273

5

 вихованці. Гурток з футболу – 7 навчальних груп (125 вихованців), гурток з волейболу – 8 навчальних груп(133 вихованців), гурток з гирьового спорту – 1  навчальна група ( 15вихованців). З ними працюють 3 штатних керівника гуртка та 5 сумісників. Зменшується відвідуваність занять дівчатами у гуртку з волейболу. Керівникам гуртків Кащі Л.А. та Смірновій О.А. слід детально проаналізувати причину спаду та врахувати їх у роботі у новому навчальному році.

        Значну увагу  клуб «Юність», як і в минулі роки надавав залученню до активних, систематичних занять фізичною культурою та спортом дітей із сільської місцевості та дітей пільгового контингенту.

        У 12 сільських загальноосвітніх школах Дворічанського району  в 23 навчальних групах займається  552 вихованці. 17 навчальних груп з футболу -  (418 вихованців), 6 навчальних груп з волейболу -  (134 вихованців). З ними працюють 15 керівників гуртків - сумісників.

 Діти пільгового контингенту:

1

Діти, які залишились без опіки батьків

-

2

Діти, які знаходяться під опікою

6

3

Діти-сироти

1

4

Діти потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС

6

5

Діти-напівсироти

8

6

Діти, матері яких одиначки

33

7

Діти, які мають батьків-інвалідів

-

8

Діти-інваліди

-

9

Багатодітні сім`ї

139

10

Малозабезпечені сім`ї

34

11

Діти, які виховуються в неповних сім`ях

3

12

Діти, позбавлені батьківського піклування

3

13

Дитина, яка опинилась в скрутних життєвих умовах

1

14

Діти,переселенці з АТО

11

15

Діти, воїна АТО

7

 

   Разом

252

6

          Основною метою роботи з кадрами було якісне комплектування кадрами на початок  навчального року та їх збереження до завершення навчального року.  В закладі працює 23 педагогічних працівники , з них штатних – 5, сумісників – 18 . Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту відповідного профілю . З 01.09.2017 року Домнін В.М., Сєвєрін Д.І. та Федяй О.Р. розпочали свою педагогічну робота в нашому закладі. Слід відзначити  досить успішний перший навчальний рік молодих педагогів на своїх посадах про що свідчать результати виступів вихованців , яких вони тренують, достатній рівень навчально – тренувальних занять, стабільна відвідуваність занять вихованцями, яка постійно збільшується.   Федяй Олег Ростиславович  став лауреатом фестивалю «Молодіжний лідер року – 2016-2017» у номінаціях: «Позашкільна освіта і фізична культура та спорт», який проводив КУ «Харківський обласний центр молоді»

       В закладі створена тарифікаційна комісія , попереднє тижневе навантаження  узгоджене з кожним педагогічним працівником та доведено до відома. Відповідно до нового закону «Про освіту» педагогічне навантаження працівника не повинно перевищувати 27 годин. Всім штатним працівникам попереднє педагогічне навантаження встановлено по 18 год. Всі інші години поставлені як вакантні і будуть розподілені під час тарифікації або розподілені окремим наказом в серпні місяці.

   Педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти, зокрема дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, методичних установ тощо, надбавка за престижність праці в розмірі до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати), тобто максимальна надбавка буде збільшена від 20% до 30 %  буде встановлена з 1 вересня 2018 року.

   При цьому неприпустимо зменшувати надбавку тим педагогічним працівникам, яким вона виплачувалася у граничному розмірі 20%.

7

         Адміністрацією ДЮКФП «Юність» відвідувалися заняття гуртків, виховні та спортивно-масові заходи, здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, теплового режиму в ДЮКФП «Юність», відвідуванням вихованцями навчальних занять. Результати контролю узагальнюються в довідках та наказах і обговорюються на нарадах при директорові.                

      У належному стані утримується і ведеться згідно з  Інструкцією ділова документація з кадрових питань: книга наказів з кадрових питань, книга обліку особового складу, трудові книжки персоналу, книга обліку трудових книжок, особові справи працівників. Сторінки книги наказів з кадрових питань, книги обліку трудових книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

      В особових справах педагогічних працівників зберігаються атестаційні листи, ксерокопії свідоцтв про проходження курсової перепідготовки. Вся документація з кадрових питань ведеться державною мовою. Всі працівники нашого позашкільного закладу ознайомлені вчасно з графіком відпусток, та наказами про щорічні основні та щорічні додаткові відпустки. Всім штатним педагогічним працівникам  та сестрі медичній виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

       Завдяки внутрішньому контролю, який виконує освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, стимулюючу, оцінюючу функції відбуваються якісні зміни в усіх основних напрямках роботи закладу.

    Систематично адміністрація перевіряла виконання навчальних програм керівниками гуртків, реалізацію практичної та теоретичної частин, виконання їх згідно з календарним плануванням, забезпечення обліку навчальних занять у журналах гурткової роботи і їх відповідність календарному плануванню.

   Було проведено два семінари-практикуми для керівників гуртків з волейболу та футболу на базі Колодязненської та Топільської ЗОШ.                                                   Навчально-тренувальний процес вихованців відбувався під постійним наглядом

8

медичної сестри. Вчасно проведений медичний огляд вихованців та працівників клубу , створені умови для питного режиму , постійно вівся контроль за санітарно – гігієнічним станом та температурним режимом приміщенням клубу. В зимовий період середня температура становила : спортивний зал 15-18 градусів, роздягальні 18-21 градусів, кабінети 19-23 градус.

       Бюджет ДЮКФП «Юність» на 2018 рік затверджений на сесії районної ради становить 1,81 млн. грн., що на 196 тисяч менше від потреби. Тільки економне використання бюджетних коштів у 2018 році дасть нам можливість закінчити бюджетний рік без скорочень штатних одиниць та заборгованості по заробітній платі та енергоносіям.  Фінансове забезпечення діяльності закладу, раціональність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів відповідав встановленим нормам. Заробітна плата, надбавки за вислугу років та престижність роботи в освіті, матеріальну допомогу на оздоровлення, грошову винагороду за сумлінну працю до Дня працівників освіти всім педагогічним працівникам виплачувалась вчасно.  

      Всі витрати на участь та проведення  спортивно-масових заходів  фінансувались виключно за кошти нашого бюджету. Витрати на змагання у першому півріччі склали 38 225 гривень із запланованих 50 тисяч. Нам потрібно звертатись з клопотанням до  Районної ради про додаткове виділення коштів на спортивно масові заходи в сумі  20-22 тисячі грн. щоб без проблем могли приймати участь у змаганнях з вересня по грудень 2018 року .

      Відповідно до навчальних програм та напрямку гуртків спортивний комплекс ДЮКФП «Юність» забезпечений необхідним обладнанням, інвентарем, формами для команд з волейболу, футболу . Для гуртка з гирьового спорту недостатньо обладнання для повноцінного проведення змагань. Потреба є і у придбанні м’ячів для футболу та волейболу та форми футбольної для старших юнаків. У цьому

9

навчальному році був придбаний ноутбук та проектор на загальну суму 22520 грн., що повинно розширити та осучаснити можливості для керівників гуртків у формах та методах надання програмного матеріалу вихованцям.

    Працівниками та вихованцями  дотримувалися правила з техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми згідно з нормативними документами. З вихованцями постійно проводилися інструктажі з дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, їх облік ведеться в журналах гурткової роботи.  Створено куточок з охорони праці та безпеки життя.  ДЮКФП «Юність» забезпечений первинними засобами пожежогасіння.

      Найвищі досягнення  вихованців у 2017/2018 навчального року:

 Всеукраїнські змагання:

Чемпіонат України з гирьового спорту .

1 місце - Рущак Вікторія

2 місце – Ткаченко Михайло

Чемпіонат України з волейболу серед жінок перша ліга :

КМС України - Ногіна Ірина – 2 місце

Шкільна волейбольна ліга України

Юнаки 2001 і молодші – 6 місце

  Обласні змагання:

Чемпіонат Харківської області з гирьового спорту 2017 року

1 місце – Омельчук Дмитро

2 місце – Ткаченко Михайло, Тішаков Кирило. Рущак Вікторія

 

Чемпіонат Харківської області:

- з футболу :   старші юнаки 2001-2002 років народження  -  2 місце                

          - з волейболу:  старші юнаки  2001-2002 років народження - 2 місце 

 

     Волейбол за програмою «Спорт протягом життя» обласний етап:

Дівчата 2001 та молодші – 1 місце

          Юнаки 2001 та молодші –  3 місце

 

Шкільна волейбольна ліга України обласний етап:

Юнаки 2001 і молодші – 1 місце

Дівчата 2001 і молодші – 3 місце

Юнаки 2004 і молодші – 3 місце

 

10

   Важливу роль у закладі відігравала діяльність постійно діючого дорадчого колегіального органу – педагогічної ради. Тематика педагогічних рад відповідала цілям та завданням діяльності закладу. В поточному навчальному році було проведено 3 педагогічних ради та 6 нарад при директору. У ДЮКФП «Юність» було проведено 4 методичні наради  на яких вивчались питання, пов’язані з

організацією роботи над методичною проблемою, пройшли засідання методичних об’єднань керівників гуртків, відкриті заняття в гуртках.

   На основі аналізу діяльності ДЮКФП «Юність» за минулий навчальний рік визначаються пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

збереження та розвиток мережі гуртків;

здійснення моніторингу та аналізу стану функціонування та розвитку мережі гуртків ДЮКФП «Юність»;

продовження співпраці з навчальними закладами освіти Дворічанського району; селищною радою; районною радою; районною лікарнею; ЗМІ; батьками вихованців; громадськими організаціями;

покращення програмно-методичного забезпечення гуртків;

виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді;

проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків ;

забезпечення навчання дітей з інвалідністю, дітей сиріт, напівсиріт, дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей, дітей внутрішньо переміщених осіб;

активізація роботи щодо залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом;

залучення до співпраці приватних підприємців та благодійних фондів та ін.

участь у регулярній першості та турнірах області з футболу та волейболу ;

Проведення якісного поточного ремонту спортивного комплексу;

11

Зміцнення матеріально-технічної бази клубу

Покращення якості  відбору  вихованців до навчальних груп та не допущення   їх скорочення.      

II. Методична робота

№ з/п

Назва

Термін

Відповідаль ний

Відмітка про виконання

1.

Поновлення матеріалів постійно діючих  стендів

Протягом року

Смірнова О.А.

 

2.

Підготовка методичних рекомендацій:

«Організація роботи з обдарованими дітьми»;

«Молодий педагог: кроки до майстерності»;

 

Жовтень

 

Січень

 

Смірнова О.А.

 

3.

Індивідуальні співбесіди з педагогами

Вересень

Смірнова О.А.

 

4.

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам навчальних закладів району

Вересень

Смірнова О.А.

 

5.

Підготовка та оформлення папки «Діагностика» із сучасними анкетними матеріалами

Протягом року

Смірнова О.А.

 

6.

Узагальнення досвіду роботи керівників гуртків закладу: Ковальова Г.Л, Мажуліна В.С., Філімонова В.Н.

Квітень, травень

Смірнова О.А.

 

7.

Надання методичної допомоги в організації гурткової роботи на період літніх канікул в оздоровчих таборах

Травень, червень

Смірнова О.А.

 

 

 

12

III. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників

Робота з педагогічними кадрами

 

В 2018/2019 навчальному році робота методичного об’єднання керівників гуртків ДЮКФП «Юність» буде спрямована на виконання основної проблеми навчально-виховної діяльності: «Створення оптимальних умов для фізичного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, гармонізації стосунків учасників педагогічного процесу» та вирішення науково-методичних завдань:

здійснення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладі, розробка різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-методичних рекомендацій;

впровадження новітніх освітніх технологій навчання в роботу позашкільного закладу;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з високим рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем мислення.

 

з/п

Заплановані заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

Забезпечити навчальний заклад необхідними педагогічними кадрами

Серпень

Директор

 

 

Розподіл педнавантаження

До 01.09.18

Директор

 

 

Спланувати основні організаційні форми роботи педагогічного колективу (педради, наради при директору)

До 01.09.18

Директор, заступник директора з НВР

 

    4.

Організувати роботу МО, призначити керівників, скласти плани роботи на рік

До 05.09.18

Заступник директора з НВР,

 

    5.

Організувати школу молодого педагога-позашкільника, скласти план роботи

До 13.09.18

Заступник директора з НВР

 

    6.

Організувати та провести тиждень педагогічної майстерності

Січень

Заступник директора з НВР

 

 

 

 

                                                   

 

                                          

 

 

13

 

 

7

 

Забезпечити виконання плану курсової перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно з наказом по ДЮКФП «Юність»

Заступник директора з НВР

 

8

Організувати участь педагогічного колективу в роботі постійно діючих районних семінарів

протягом року

Заступник директора з НВР

 

9

Узагальнити досвід курівників гуртків закладу: Мажуліна В.С.,Ковальова Г.Л., Філімонова В.Н. 

До 20.12.18

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

10

Провести тиждень молодого педагога-позашкільника

Березень

Заступник директора з НВР

 

               

 

 

 

Навчально-методична робота буде спрямована на створення творчої атмосфери, здорового морального-психологічного клімату, при якому посилюється пошук кращих технологій педагогічної праці та ініціативність.

Робота з молодими педагогами

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

Ознайомлення зі Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, технікою безпеки в навчальному закладі

Вересень

Заступник директора з НВР

 

 

Планування роботи керівника гуртка. Робота з навчальними програмами. Вимоги до ведення документації. Закріплення наставників

Вересень

Заступник директора з НВР

 

 

 

                                                                                            

                                      

 

                                                         

 

 

 

14

1

2

3

4

5

 

Анкетування молодих педагогів. Взаємовідвідування занять молодих педагогів та наставників

Жовтень

Наставники

 

 

Проведення індивідуальних консультацій для молодих педагогів (у разі потреби)

Щомісяця

Заступник директора з НВР, наставники

 

 

Школа молодого педагога-позашкільника:

бесіда з молодими педагогами «У чому полягають завдання і мета роботи позашкільного навчального закладу»;

анкетування керівників гуртків-початківців «Труднощі у роботі Вашого гуртка»

Листопад

Заступник директора з НВР

 

 

Перегляд занять молодих педагогів. Обговорення опрацьованої літератури

Грудень, січень

Заступник директора з НВР, наставники

 

 

Залучення молодих спеціалістів до участі в підготовці районних та обласних спортивно-масових заходах

Лютий

Заступник директора з НВР

 

 

Тиждень молодого педагога-позашкільника:

проведення й обговорення творчих звітів наставників та молодих педагогів;

виставка методичних матеріалів, розроблених молодими педагогами

Березень

Заступник директора з НВР, голова МО, наставники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

IV.Навчальна робота

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

   10.

 

 

   11 .

 

   12.

  

 

   13.

Затвердження планів роботи

керівників гуртків.

Перевірка та затвердження планів

 роботи із здібними і обдарованими

 дітьми.

Складання тарифікації педагогічних

 працівників.

Комплектування навчальних груп.

Оформлення й затвердження

 розкладу роботи гуртків.

Оформлення та перевірка списків

вихованців гуртків. Оформлення списків дітей із соціально-незахищених категорій.

Організація роботи школи молодого

 педагога-позашкільника.

Складання  мережі гуртків ДЮКФП

 «Юність».

Перевірка оформлення педагогічними працівниками журналів обліку роботи гуртків.

Огляд готовності спортивної зали,

 майданчиків до нового навчального

 року.

Проведення інструктажів з техніки

 безпеки, пожежної безпеки.

Підготовка до участі в чемпіонатах

Харківської області з футболу та волейболу

 

План спортивно-масових заходів

Директор

 

Директор

 

 

Директор

 

Директор

 

 

Заступник директора з НВР

 

Заступник директора з НВР

Директор

 

Заступник директора з НВР

 

Директор

 

 

Заступник директора з НВР

Директор,

 

 

Заступник директора з НВР

 

         

 

 

 

16

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

жовтень

 

1

 

2.

 

3.

4.

 

5.

 

6.

 

 

Перевірка ведення журналів обліку роботи

гуртків.

Перевірка укомплектованості навчальних

груп.

Затвердження плану роботи методичної ради.

Вивчення стану залучення дітей із соціально-

незахищених категорій до гурткової роботи.

Вивчення стану роботи учнівського

самоврядування в навчальному закладі.

Вивчення стану роботи гуртків з футболу.

 

Директор,

 

Заступник директора з НВР

Директор,

Заступник директора з НВР

Директор,

 

Заступник директора з НВР

 

Листопад

 

1

2

 

 

3

 

4

5

 

Вивчення стану роботи гуртків з волейболу

Вивчення питання щодо забезпечення належних умов роботи у гуртках, збереження здоров’я дітей.

Вивчення стану відвідування гуртків вихованцями клубу «Юність».

Вивчення стану роботи з батьками.

Виявлення причин пропусків занять вихованцями клубу «Юність».

 

Директор,

Заступник директора з НВР

 

Директор,

Заступник директора з НВР

Директор,

Заступник директора з НВР

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

№з/п

Заплановані заходи

Відповідаль ний

Відмітка про виконання

Грудень

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

7.

8.

Підготовка наказу про закінчення І семестру .

 

Вивчення рівня проведення занять в гуртках з волейболу.

 

Контроль за станом ведення журналів обліку роботи гуртків.

Аналіз даних про відвідування вихованцями занять протягом І семестру 2018/2019 навчального року.

Складання плану роботи на період зимових канікул.

Аналіз виконання навчальних програм і планів за І семестр 2018/2019 навчального року.

Підготовка до проведення засідання педагогічної ради.

Перевірка методичних матеріалів на районну педагогічну виставку.

Директор,

Заступник директора з НВР

 

Директор,

Заступник директора з НВР

Директор,

Заступник директора з НВР

Директор

 

Січень

1.

 

2.

 

3.

4.

5.

 

 

Уточнення розкладу роботи гуртків на ІІ семестр 2018/2019 навчального року.

Коригування плану роботи на ІІ семестр 2018/2019 навчального року.

Проведення заходів  на зимових канікулах.

Проведення засідання педагогічної ради.

Вивчення стану відвідування гуртків вихованцями клубу «Юність».

 

Директор,

Заступник директора з НВР

Директор,

Заступник директора з НВР

 

 

         

 

18

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Лютий

1.

2.

3.

4.

 

5.

6.

 

 

Вивчення діяльності гуртків з волейболу.

Організація та проведення методичного тижня.

Вивчення стану відвідування гуртків вихованцями клубу

Вивчення стану роботи з дітьми із соціально-незахищених категорій.

Перевірка стану ведення журналів обліку роботи гуртків.

Вивчення стану роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі.

Директор,

Заступник директора з НВР

 

 

Директор,

Заступник директора

 

Березень

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

Вивчення системи діяльності гуртків з футболу.

Оновлення стенду методичної роботи.

Вивчення стану відвідування гуртків вихованцями клубу «Юність».

Вивчення стану роботи з батьками.

Організація та проведення тижня молодого педагога-позашкільника.

Директор,

Заступник директора з НВР

 

Директор,

Заступник

 

Квітень

1.

2.

3.

 

 

Вивчення стану роботи із здібними та обдарованими дітьми.

Перевірка стану збереження учнівського контингенту.

Підготовка до проведення педради.

Директор,

Заступник директора з НВР

 

                                   

 

                                                                  19

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Травень

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

7.

 

8.

 

9.

10

Аналіз виконання навчальних програм і планів за 2017/2018 навчальний рік.

Перевірка стану ведення журналів обліку роботи гуртків.

Складання списків кращих вихованців закладу для нагородження.

Проведення підсумкових заходів, творчих звітів, випускного свята.

Проведення засідання педагогічної ради.

Планування роботи навчального закладу на період літніх канікул.

Аналіз виконання плану роботи ДЮКФП «Юність» за 2018/2019 навчальний рік.

Робота над проектом плану роботи на 2019/2020 навчальний рік.

Затвердження графіка щорічних відпусток.

Підготовка попередньої тарифікації педагогічних працівників.

Директор,

 

Заст.дир.

Заст.дир.

 

Директор,

 

Заст. дир.

Директор

 

Директор

 

Директор

 

 Директор

Директор

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

V. Виховна робота

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень

1.

 

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

7.

8.

 

Проведення наради керівників гуртків з питань планування виховної роботи.

Затвердження плану виховної роботи на І семестр 2018/2019 навчального року

Складання графіка проведення батьківських зборів.

Затвердження планів виховної роботи керівників гуртків на І семестр.

Збір даних про склад батьківських комітетів.

Підготовка до святкування Дня працівника освіти.

Організація учнівського самоврядування.

Контроль за проведенням районних та обласних спортивно-масових заходів.

Директор,

 

Заступник директора

Заст.дир.

Директор

 

Заст.дир.

Директор

Заст.дир.

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

жовтень

1.

2.

 

3.

 

4.

5.

 

6.

Святкування Дня працівників освіти.

Бесіда з вихованцями «Запобігання шкідливим звичкам».

Аналіз інформації про навчання та працевлаштування випускників.

Контроль за проведенням батьківських зборів.

Контроль за проведенням спортивно-масових заходів.

Планування роботи на період осінніх канікул.

 

Директор

Керівники гуртків

 

Заст.дир.

 

Заст.дир.

Директор

 

Заст.дир.

 

Листопад

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Проведення спортивних зборів під час осінніх канікул.

Індивідуальні бесіди з вихованцями , що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Анкетування вихованців вищого рівня навчання «Моє дозвілля».

Контроль за проведенням спортивно-масових заходів.

 

Директор

 

 

Заст.дир., керівники гуртків

 

Заст.дир.

 

 

Директор

 

         

 

 

 

 

 

 

22

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Грудень

1.

 

2.

3.

4.

Підготовка до турнірів та змагань, присвячених новорічним та різдвяним святам.

Аналіз проведення батьківських зборів по гуртках.

Планування роботи на період зимових канікул.

Аналіз виконання плану спортивно-масових заходів за І семестр 2018/2019 навчального року

 

Директор,

заст.дир.

Директор

Заст.дир.

Директор

 

 

 

Січень

1.

 

2.

3.

 

4.

 

5.

Корегування плану спортивно-масових заходів на II семестр 2018/2019 навчальний рік

Складання графіка проведення батьківських зборів.

Індивідуальні бесіди з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Затвердження планів виховної роботи керівників гуртків на ІІ семестр 2018/2019 навчального року

Зустріч із працівниками пожежної служби.

 

Директор, заступ.дир.

Заст.дир.

Заст.дир.,кер.гуртків

Директор

 

Директор

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Лютий

1.

2.

3.

4.

Контроль за проведенням батьківських зборів.

Анкетування вихованців.

Заходи з профілактики грипу.

Контроль за проведенням спортивно-масових заходів.

 

Директор

Заст.дир.

Мед.сестра

Директор

 

 

Березень

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Контроль за проведенням спортивно-масових заходів.

Засідання ради учнівського самоврядування.

Планування виховної роботи під час весняних канікул.

Педагогічне консультування батьків.

Заходи з профілактики правопорушень.

Проведення бесід з вихованцями щодо правил поводження з побутовими, газо- і електроприладами.

 

Заст.дир.

Заст.дир.

Директор

Кер.гуртків

Директор

Керівники гуртків

 

 

Квітень

1.

2.

3.

4.

Контроль за проведенням спортивно-масових заходів.

Проведення турнірів до Дня Перемоги.

Контроль за проведенням батьківських зборів.

Консультації для батьків

 

Директор

Заст.дир.

Директор

Заст.дирек.

 

                                  

 

 

 

                                             

                                                 24

 

№з/п

Заплановані заходи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Травень

1

2

 

3

 

4

Підготовка до випускного свята.

Аналіз та підсумки виховної роботи за 2018/2019 навчальний рік

Представлення проекту плану виховної роботи на новий навчальний рік.

Бесіди про правила поведінки на природі влітку, біля водойм. Проведення інструктажів з дітьми.

 

Директор

Заст.дир.

 

Заст.дир.

 

Заст.дир.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25     

VI.Охорона здоров’я та життя                                                                                                                                              

 

№з/п

Заплановані заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

 

3

4

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Медичний  огляд .

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог:

забезпечення водопостачання ;

робота санвузлів та душових ;

дотримання температурних режимів ;

дотримання особистої гігієни вихованців.

Дотримання правил з техніки безпеки :

накази про призначення відповідальних осіб ;

колективна угода ;

посадові інструкції з охорони праці ;

журнали внутрішнього інструктажу на робочому місці ;

журнали обліку видачі інструкцій , реєстрації

інструкцій з О.П.

журнал реєстрації нещасних випадків;

акти-дозволи на експлуатацію спортивної зали і журнал перевірки на надійність спортивного обладнання

 

до 01.09.18

постійно

 

 

 

 

 

до 01.09.18

Медсестра

Директор

Медсестра

 

 

 

 

Директор

 

 

 

26

 

 

Заплановані заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

план евакуації ;

комплексний план з О.П.

інструкції з О.П.

правила внутрішнього трудового розпорядку;

санітарні правила;

правила протипожежної безпеки.

Інструктаж з питань профілактики дитячого травматизму під час занять та спортивно-масових заходів

Аналіз з питань профілактики дитячого травматизму під час занять та спортивно-масових заходів.

Інструктаж з техніки безпеки перед початком проведення ремонтних  робіт

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники гуртків

 

 

Заступник

директора

 

 

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

VII. Тематика засідань педагогічної ради, нарад при директору

 

Тематика засідань педагогічної ради

 

№ з/п

Назва теми

Дата проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

1.Аналіз роботи ДЮКФП «Юність» за минулий навчальний рік.

2. Затвердження річного плану роботи ДЮКФП «Юність» на 2018/2019 навчальний рік

серпень

Анопко С.І.

Смірнова О.А.

 

 

2.

1.Виконання плану роботи за 1 семестр 2018/2019 навчального року.

2.  Про результати контролю роботи гуртків за 1семестр 2018/2019 навчального року.

 

грудень

Анопко С.І.

 

 

Смірнова О.А.

 

 

3.

1. Виконання плану роботи навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік. Підведення підсумків роботи за минулий навчальний рік.

2. Про результати контролю роботи гуртків за 2 семестр 2018/2019 навчального року.

3. Про вручення свідоцтв «Про позашкільну освіту».

травень

Анопко С.І.

 

 

 

 

Смірнова О.А.

 

 

 

28

Тематика засідань нарад при директору

 

з/п

Назва теми

Дата проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Про готовність ДЮКФП «Юність»  до нового навчального року.

Про стан комплектації груп; розклад роботи гуртків.

Про підсумки проведення медичного обстеження працівників закладу.

Про організацію роботи з обдарованими дітьми

вересень

 

Анопко С.І.

 

Смірнова О.А.

 

Біляєв В.В.

 

Смірнова О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Про стан відвідування гуртків. Наповнюваність груп.

Про стан навчально-виховного процесу в закладі.

Вивчення стану залучення дітей із соціально-незахищених категорій до гурткової роботи

жовтень

Смірнова О.А.

 

 

Про результативність участі вихованців в спортивно-масових заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів за І семестр 2018/2019 навчального року

Про виконання навчальних програм та планів

грудень

Анопко С.І.

Смірнова О.А.

 

 

 

 

 

29

 

з/п

Назва теми

Дата   проведення

Відпові

дальні

Відмітка про виконання

 

4

 

Про підсумки роботи закладу за І семестр 2018/2019 навчального року

Про стан методичної роботи у закладі, аналіз роботи МО за І семестр 2018/2019 навчального року

Стан відвідування гуртків. Наповнюваність груп.

Про стан роботи з дітьми із соціально-незахищених категорій.

План спортивно-масових заходів на 2019 рік

 

Січень

 

Анопко С.І.

Смірнова О.А.

 

 

5

Про результати участі вихованців в обласних спортивно-масових  заходів.

Про стан роботи із здібними та обдарованими дітьми

березень

Анопко С.І.

Смірнова О.А.

 

 

6

Про виконання плану роботи за 2018/2019 н.р. Про результативність роботи гуртків. Про вручення свідоцтв « Про позашкільну освіту»

травень

Анопко С.І.

Смірнова О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

30

VIII. Робота з батьками,

спонсорськими та громадськими організаціями

 

З метою більш активного залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі закладу, у 2018/2019 навчальному році планується:

провести загальні батьківські збори, на яких обрати голову та членів батьківського комітету, обговорити найважливіші питання життєдіяльності закладу, проблеми навчально - виховної діяльності;

(двічі на рік, Анопко С.І., Смірнова О.А.)

провести збори батьків гуртківців у кожному гуртку;

(двічі на рік, керівники гуртків)

провести анкетування з метою виявлення навчальних інтересів батьків та дітей, побажань та зауважень щодо роботи ДЮКФП «Юність»;

(двічі на рік, керівники гуртків, Смірнова О.А.)

залучити батьків до участі у навчально-виховному процесі та спортивно-масових заходах ДЮКФП «Юність»;

(згідно з планом роботи, Анопко С.І., Смірнова О.А.)

провести  звіти роботи гуртків (груп) на батьківських зборах;

(квітень-травень, керівники гуртків, Смірнова О.А.)

провести психолого-педагогічну роботу щодо взаємодій батьків з дитиною;

(один раз на рік, Смірнова О.А.)

провести індивідуальні консультації, бесіди з батьками щодо попередження правопорушень та злочинності серед дітей та учнівської молоді.

(постійно, керівники гуртків, Смірнова О.А.)

 

Тематика батьківських зборів:

Виховання без крайнощів.

Роль родини в організації дозвілля дітей.

Підтримка обдарованої дитини.

 

Заклад буде продовжувати співпрацювати з навчальними закладами Дворічанського району; Дворічанською РДА; Дворічанською районною радою;  ЗМІ; громадськими організаціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

31

IX. Розвиток матеріально-технічної бази.

Фінансово-господарська діяльність

 

Важливим аспектом покращення результатів роботи ДЮКФП «Юність» є забезпечення необхідних матеріально-технічних умов роботи гуртків, збереження та придбання навчального обладнання, робочих місць вихованців, залучення батьківських та спонсорських коштів.

Кожного місяця необхідно здійснювати:

передача показників лічильників води, електроенергії;

придбання необхідного інвентарю, обладнання.

 

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Провести перевірку якості ремонтних робіт і підготовки до нового навчального року навчальних та інших приміщень ДЮКФП «Юність»

серпень

Директор, заступник директора

 

 

Поновити методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою

протягом року

Директор, заступник директора

 

 

Забезпечити керівників гуртків матеріалами для роботи (поповнення матеріально-технічної бази гуртків)

протягом року

Директор

 

 

Провести обстеження приміщення спортивного комплексу

Вересень,квітень

Директор, заступник

директора

 

 

Провести огляд опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки до навчального року

жовтень

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Здійснити комплекс заходів з підготовки до роботи в зимовий період

жовтень

Директор

 

 

Підготувати та провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, списання матеріальних цінностей ДЮКФП «Юність»

листопад

Директор

 

 

Проводити огляд стану та збереженості майна ДЮКФП «Юність», інвентарю, обладнання в спортивному комплексі

систематично

Директор

 

 

Контролювати показники водомірного, тепломірного та електролічильників. Укладатися в ліміти енергоносіїв

систематично

Директор

 

 

Придбання миючих засобів, інвентарю

протягом року

Директор

 

 

Аналіз економії  енергоресурсів за І, ІІ семестри 2018/2019 навчального року

грудень, травень

Директор

 

 

Підбиття підсумків роботи ДЮКФП «Юність» зі зміцнення матеріальної бази й господарської діяльності за 2018/2019 навчальний рік

квітень

Директор

 

 

 Поточний ремонт спортивного комплексу

червень, липень

Директор

 

 

Здійснення робіт із благоустрою території ДЮКФП «Юність»

систематично

Директор

 

             

 

 

 

 

 

 

 

33

X. Контрольно-аналітична діяльність і координація управління

з/п

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Вересень

 

Контроль за кадровим забезпеченням навчально-виховного процесу, обсягом навантаження педагогів.

Раціональне використання кадрового потенціалу

Попереджувальний

Директор, заступник директора

Адміністративна нарада

 

Контроль за комплектуванням груп.

Уточнення списків вихованців, виявити  кількісний склад вихованців

Діагностичний

заступник директора

Нарада при директору

 

Контроль за готовністю спортивного комплексу до нового навчального року.

З’ясувати стан ТБ, готовність матеріальної та технічної бази, методичне забезпечення

Діагностичний

Директор,

Нарада при директору

 

Співбесіди з педагогами з метою самоосвіти.

Визначити тематику

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Виконання єдиних вимог до оформлення журналів обліку роботи гуртків.

Ввідний інструктаж

Попереджувальний

заступник директора

Нарада при директору

 

Аналіз планів роботи.

Координація

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

34

з/п

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

 

Складання графіка проведення батьківських зборів.

Відпрацювати систему планового проведення зборів

Адміністративний

заступник директора

Графік

Жовтень

 

Стан ведення документації (журнали обліку роботи гуртків).

Виявлення загальних недоліків ведення документації

Поточний

заступник директора

Наказ

 

Робота з молодими педагогами.

Відвідування занять

Поточний

заступник директора

Довідка

 

Педагогічна майстерня.

Обмін досвідом

Поточний

Завуч заступник директора

Нарада при директору

 

Стан роботи із здібними та обдарованими дітьми.

Перевірка проведення індивідуальних занять

Поточний

заступник директора

Запис в індивідуальний зошит

 

Здійснення контролю за наповнюваністю груп.

Відвідування занять, ведення обліку відвідуваності

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Стан роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі.

Висвітлення поточних проблем.

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

 

 

 

 

35

Листопад

з/п

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

 

Вивчення питання щодо забезпечення належних умов роботи у гуртках, збереження здоров’я дітей.

Підготовка інформації

Поточний

заступник директора, сестра медична

Нарада при директору

 

Стан відвідування гуртків вихованцями ДЮКФП «Юність»

Відвідування занять

Поточний

заступник директора

Адмін. нарада

 

Виявлення причин пропусків занять вихованцями закладу.

Аналіз роботи

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Проведення спортивно-масових заходів.

Вивчення стану відвідування спортивно-масових заходів вихованцями ДЮКФП «Юність»

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Огляд спортивного комплексу, кабінетів. Батьківські збори.

Визначення стану спортивного залу,   кабінетів

Поточний

Директор,

 заступник директора

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Грудень

з/п

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

 

Перевірка дотримання правил техніки безпеки.

Виявити динаміку, визначити шляхи корекції

Попереджувальний

Директор

Довідка

 

Робота із здібними та обдарованими дітьми.

Виявити стан роботи із здібними та обдарованими дітьми

Поточний

заступник директора

Довідка

 

Виконання навчальних програм.

Визначити рівень виконання

Адміністративний

заступник директора

Наказ

 

Стан збереження  контингенту вихованців.

Відвідування занять, ведення обліку відвідуваності.

Адміністративний

заступник директора

Нарада при директору

Січень

 

Стан ведення документації.

Виконання єдиних вимог

Поточний

заступник директора

Запис в журнал, довідка

 

Рівень методичної майстерності керівника гуртка.

Виявити динаміку професійного росту керівника гуртка

Адміністративний

заступник директора

Запис в індивідуальний зошит

 

Батьківські збори.

Збір матеріалу

Поточний

заступник директора

Довідка, нарада при директору

 

Педагогічна майстерня.

Обмін досвідом

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

Лютий

з/п

 

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

 

Організація та проведення методичного тижня.

Перегляд поданих робіт, їх аналіз

Поточний

заступник директора

Наказ

 

Стан роботи з дітьми із соціально-незахищених категорій.

Вивчити питання організації роботи з цією категорією дітей

Діагностичний

заступник директора

Довідка

 

Стан роботи учнівського самоврядування в позашкільному навчальному закладі.

Висвітлення поточних проблем.

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Стан ведення журналів обліку роботи гуртка.

Виконання єдиних вимог

Поточний

заступник директора

Запис в журнал, довідка

Березень

 

Контроль за наповнюваністю груп.

Ведення обліку відвідуваності

Поточний

заступник директора

Нарада при директору

 

Стан роботи з батьками.

Участь у батьківських зборах

Поточний

заступник директора

Довідка

 

Організація та проведення тижня молодого педагога-позашкільника.

Перегляд поданих робіт, їх аналіз

Поточний

заступник директора

Наказ

Квітень

 

Стан збереження учнівського контингенту.

Відвідування занять, ведення обліку відвідуваності.

Адміністративний

заступник директора

Нарада при директору

                                                                        38

з/п

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Хто проводить

Відмітка про виконання

 

Забезпечення курсової перепідготовки педагогічних кадрів (згідно з графіком).

Методичне забезпечення, допомога у підготовці курсових проектів

Поточний

заступник директора

Наказ

 

Підготовка до проведення педради.

Створення творчої групи, визначення кола питань для обговорення, підготовча робота.

Поточний

заступник директора

Наказ

 

Травень

 

Стан ведення журналів обліку роботи гуртка.

Виконання єдиних вимог

Поточний

заступник директора

Запис в журнал, довідка

 

Виконання навчальних планів, програм.

Перевірка документації

Підсумковий

заступник директора

Наказ

 

Планування роботи на період літніх канікул.

Розробка та складання плану.

Адміністративний

заступник директора

Наказ

 

Виконання плану роботи ДЮКФП «Юність» за 2018/2019 н.р.

Вивчення результатів роботи

Підсумковий

заступник директора

Нарада при директору

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      39

XI.Додатки

XI.IЦиклограма наказів з основної діяльності на 2018/2019 навчальний рік

№ з/п

Назва наказу

Хто готує

Відмітка про виконання

 

Червень

 

 

1

Про підготовку та організований початок 2018/2019 навчального року

Смірнова О.А.

 

2

Про проведення медичного огляду в позашкільному навчальному закладі

Смірнова О.А.

 

 

                             Серпень

 

 

1

Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2018/2019 навчальному році

Смірнова О.А.

 

2

Про призначання відповідальних за пожежну безпеку у позашкільному навчальному закладі

Смірнова О.А.

 

3

Про організацію роботи в позашкільному навчальному закладі по запобіганню дитячого травматизму

Смірнова О.А.

 

 

Вересень

 

 

1

Про затвердження мережі гуртків на 2018/2019 навчальний рік

Смірнова О.А.

 

2

Про розклад занять на 1 семестр 2018/2019 навчальний рік

Смірнова О.А.

 

3

Про організацію та участь в чемпіонаті Харківської області з футболу 1-е коло

Смірнова О.А.

 

 

Жовтень

 

 

1

Про організацію та проведення першості Дворічанського ДЮКФП «Юність»  з волейболу

Смірнова О.А.

 

 

                                    Листопад

 

 

1

Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, необоротних активів та затвердження інвентаризаційної комісії

Анопко С.І.

 

   2

Про організацію та участь в чемпіонаті Харківської області з волейболу

 

Смірнова О.А.

 

3

Про організацію та проведення районних змагань з міні-футболу

Смірнова О.А.

 

 

 

40

 

Грудень

 

 

1

Про виконання навчальних планів та програм за 1 семестр 2018/2019 навчального року

Смірнова О.А.

 

 

Січень

 

 

1

Про затвердження номенклатури справ та призначення відповідальних за ведення обліку документації

Смірнова О.А.

 

  2

Про розклад занять на 2 семестр 2018/2019 навчального року

Смірнова О.А.

 

3

Про організацію роботи з охорони праці

Смірнова О.А.

 

 4

Про проведення першості з міні-футболу

Смірнова О.А.

 

 

Лютий

 

 

1

Про роботу позашкільного навчального закладу в умовах низьких температур

Смірнова О.А.

 

 

Березень

 

 

1

Про організацію чергування у святкові дні в березні

Смірнова О.А.

 

2

Про організацію та участь в чемпіонаті Харківської області з футболу 2-е коло

Смірнова О.А.

 

 

Квітень

 

 

1

Про чергування у вихідні та святкові дні в травні 2019 року

Смірнова О.А.

 

 

Травень

 

 

1

Про виконання навчальних планів та програм  за 2018/2019 н.р.

Смірнова О.А.

 

2

Про організацію та участь у відкритому Кубку міста Харків з волейболу пляжного

Смірнова О.А.

 

           

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                      41

XI.II Циклограма звітності на 2018/2019 навчальний  рік

 

 Серпень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Інформація про виконання Плану  проведення поточних та капітальних ремонтів

Щовівторка

Господарчому відділу

2

Інформація про звітування керівника закладу про підсумки роботи за навчальний рік (витяг з протоколу загальних зборів колективу)

До 30.08

Трудовому колективу

 

Вересень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Розклад занять на І семестр

До 05.09

 

2

Списки вихованців по гуртках

До 13.09

Оганесян Л.А.

3

Відзначення Дня фізичної культури і спорту України

До 07.09

Логоша О.С.

4

Тарифікаційні списки педпрацівників

До 05.09

Централізована бухгалтерія

5

Оновлення електронної бази даних «Списки гуртків на 2018/2019 навчальний рік»

До 13.09

Оганесян Л.А.

6

Списки педагогічних працівників, банки даних (ПІБ, рік народження, фах, освіта, який заклад закінчив, в якому році, педстаж, атестація: рік, категорія;)

До 13.09

Голоха Л.Ю.

7

Списки дітей пільгового контингенту (сиріт, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених, багатодітних, чорнобильців)

До 05.09

 

Логоша О.С.

8

Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

До 01.10

Бережна О.В.

 

 

 

                                                                  

42

Жовтень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Список дітей на отримання Новорічних подарунків за рахунок соцстраху дітям від 0 до 14 років

До 11.10

Бережна О.В.

2

 

Заявка на ліміт по електроенергії

До 01.11

Господарча група

 

Листопад

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Список дітей на отримання Новорічних подарунків дітям від 0 до 18 років

До 14.10

Бережна О.В.

2

Інвентаризація матеріальних цінностей закладу

 

До 01.12

Централізована бухгалтерія

 

Грудень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

 

Звіт 1-ПЗ

 

До  31.12.2017

Департамент Чепурна О.О.

 

Січень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

 

Розклад занять на ІІ семестр

До 05.01

директору

2

Заявка на дезактини та соду

До 24.01

Господарча група

 

Березень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Заявка на  документацію

До 25.03

Господарча група

2

 

Перспективна мережа на 2019-2020 н.р.

До 01.04

Централізована бухгалтерія

 

43

Квітень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Накази про попереднє тижневе навантаження педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році (копія)

До 02.04.2019

Централізована бухгалтерії

2

План курсової перепідготовки  на наступний рік

До 15.04

Бережна О.В.

3

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2019/2020 – 2022-2023 навчальні роки

До 15.04

Голоха Л.Ю.

4

 

План проведення поточних та капітальних ремонтів

До 25.04

Господарча група

5

Клопотання про нагородження відомчими та державними відзнаками педагогічних працівників (Грамота МОНУ, ГУОН нагрудні знаки, грамоти РДА, ОДА і т.д.)

До 01.05

Методисту з кадрових питань

Травень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Заявка на шкільну документацію (книги , журнали та ін.)

До 25.05

Господарча група

2

Графіки відпусток для нарахування коштів

До 15.05

Централізована бухгалтерія

 

 

 

 

 

 

 

До 01.06

Головний  спеціаліст

3

Навчальні плани (проект)

         

 

Червень

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Інформація про виконання Плану  проведення поточних та капітальних ремонтів

Щовівторка

Господарча група

 

 

 

44

Липень

 

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Інформація про виконання Плану  проведення поточних та капітальних ремонтів

Щовівторка

Господарча група

 

Щотижнева звітність

 

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

План спортивно-масових заходів на тиждень

 Кожної середи

Головний спеціаліст

                                                                                       

Щомісячна звітність

 

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Табель обліку робочого часу працівників закладу

До 10-го числа

Централізована бухгалтерія

 

Повідомлення по факту

 

№ з/п

Матеріали звітності

Термін подання

Кому надається

1

Про нещасні випадки під час навчально-виховного процесу та в побуті

У триденний термін

Керівнику служби охорони праці

2

Акти на списання та обліку матеріальних цінностей

 

Централізована бухгалтерія

 

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 778
Дата публікації: 20:55 22.01.2018
Директор

Анопко Сергій Іванович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих