Поточна інформація | Звіти директора | Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" за 2017/2018 навчальний рік(Протокол загальних зборів колективу Дворічанського ДЮКФП "Юність" №1 від 30.08.2018)
Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" за 2017/2018 навчальний рік(Протокол загальних зборів колективу Дворічанського ДЮКФП "Юність" №1 від 30.08.2018)

                                           

Протокол  №1

загальних зборів колективу Дворічанського ДЮКФП «Юність»

Дворічанської районної ради Харківської області

                                                             Від 30.08.2018                                                                       Присутні:

                                                                                                                                                             Анопко С.І. – голова зборів,

                                                                                                                                                             8 членів трудового колективу

Порядок денний

1.Звіт керівника позашкільного навчального закладу про роботу в 2017/2018 навчальному році та про виконанняя ремонтних робіт приміщення по підготовці до 2018/2019 навчального року. (додаток 1)

                                                                                                                                                                                                                                    С.І.Анопко

2.Звіт голови ради Дворічанського ДЮКФП "Юність"

                                                                                                                                                                                                                                    С.Г. Кісіль

3.Вибори нової ради Дворічанського ДЮКФП "Юність"

 4.Про визначення  кандидатури керівника гуртка Неронова Олександра Єгоровича на нагородження подякою Дворічанської РДА та районної радиза друге місце в чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків 2001-2002року народження сезону 2017/2018 років

                                                                                                                                                                                                                                       С.І.Анопко 

1. СЛУХАЛИ

 Звіт керівника позашкільного навчального закладу про роботу в 2017/2018 навчальному роціта проведення  ремонтних робіт приміщення по підготовці до 2018/2019 навчального року. (додаток 1)

                                                                                                                                                                                              Анопко С.І – директор (додаток 1)

1.ВИСТУПИЛИ: Каща Л.А. керівник гуртка ,яка запропонувала визнати роботу закладу в 2017/2018 навчальному році задовільною

1.УХВАЛИЛИ:Роботу закладу визнати задовільною

2. СЛУХАЛИ.

    Виступив голова ради клубу Кісіль С.Г.., який  довів до відома присутніх інформацію про роботу ради клубу . Засідання проводились згідно з планом, який був затвердженирй перед початком 2017/2018 навчального року. Було проведено 2 засідання ради клубу, на яких розглядались питання щодо організації навчально – виховного процесу , робота з багатодітними та малозабезпеченими сім’ями, профорієнтаційна робота з вихованцями ,  підготовки клубу до нового навчального року. Також було проведено 2 спільних засідання ради і педагогічної ради про видачу свідоцтв про навчання в закладі позашкільної освіти та присвоєння розрядів з видів спорту. Робота з адміністрацією клубу та педагогічним колективом була плідною і конструктивною. Порушені питання розглядалися в робочому порядку.

2. ВИСТУПИЛИ: Неронов О.Є. керівник гуртка Дворічанського ДЮКФП "Юність" член ради клубу сказав , що рада проводила свою роботу відповідно до своїх повноважень і запропонувала визнати роботу ради задовільною.

 2. УХВАЛИЛИ :  Взяти інформацію до відома.

3. СЛУХАЛИ: Голова ради клубу сказав, що в минулому році рада клубу плідно , злагоджено і конструктивно працювала. Засідання проводились згідно з планом роботи ради клубу. Члени ради пропускали засідання тільки з поважних причин. Всі мають досвід роботи у раді клубу. З вересня 2017 року  по вересень 2018 року не вибув жодний член ради  . Він запропонував залишити  секретарем  ради клубу Концевич Н.Л.,представник від батьків.  

3. ВИСТУПИЛИ :

Василець Ірина яка запропонуала  залишити склад ради клубу в кількості 11 чол. без змін і внесла кандидатури від  педколективу, учнів та батьківської громадськості без змін і голосувати списком.

3. ГОЛОСУВАЛИ :

 «за» - одноголосно.

3. УХВАЛИЛИ :

 Затвердити членів ради клубу в такому складі : 

Кісіль Сергій  Григорович - голова ради

Куценко Віталій Анатолійович – член ради

Концевич Наталія Леонідівна - секретар ради

Каща Віктор Володимирович – член ради

Бабика Віталій Сергійович – член ради

Домнін Володимир Миколайович – член ради

Каща Людмила Анатоліївна – член ради

Неронов Олександр Єгорович – член ради

Василець Ірина – член ради

Гладченко Олександр – член ради

Рущак Вікторія - член ради

4. СЛУХАЛИ: Розгляд кандидатури керівника гуртка Неронова Олександра Єгоровича на нагородження подякою Дворічанської РДА та районної радиза друге місце в чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків 2001-2002 року народження сезону 2017/2018 років

                                                                                                                                                                                                                                   С.І.Анопко 

4. ВИСТУПИЛИ: Смірнова О.А. заступник директора, яка запропонувала ухвалити кандидатуру керівника гуртка Неронова Олександра Єгоровича на нагородження подякою Дворічанської РДА та районної ради за друге місце в чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків 2001-2002 року народження сезону 2017/2018 років

4.УХВАЛИЛИ.Ухвалити кандидатуру керівника гуртка Неронова Олександра Єгоровича на нагородження подякою Дворічанської РДА та районної ради за друге місце в чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків 2001-2002 року народження сезону 2017/2018 років

4. ГОЛОСУВАЛИ :

 «за» - одноголосно.

 

Голова зборів                                                                             Анопко С.І.

 

Секретар                                                                                       Каща Л.А.

                                                                                                                                                                                                                                    (Додаток 1)

 Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" за 2017/2018 навчальний рік

1. Виконання плану роботи навчального закладу за 2017/2018 навчальний рік. Підведення підсумків роботи за минулий навчальний рік.

2. Про результати  роботи гуртків за  2017/2018 навчальний рік.

3. Про вручення свідоцтв «Про позашкільну освіту».

На основі аналізу діяльності ДЮКФП «Юність» на 2017/2018 навчальний рік ми з вами визначали пріоритетні цілі та завдання про виконання яких ми сьогодні прозвітуємо та приймемо відповідні рішення :

збереження та розвиток мережі гуртків, з метою забезпечення  потреб учнівської молоді;

здійснення моніторингу та аналізу стану функціонування та розвитку мережі гуртків ДЮКФП «Юність»;

  продовження співпраці з навчальними закладами освіти Дворічанського району; селищною радою; районною радою; районною лікарнею; ЗМІ; батьками вихованців; громадськими організаціями;

покращення програмно-методичного забезпечення гуртків;

виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді;

проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків та участь у них;

забезпечення навчання дітей інвалідів, дітей сиріт, напівсиріт, дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей;

активізація роботи щодо залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом;

залучення до співпраці приватних підприємців та благодійних фондів та ін.

 заявка та участь у регулярній першості та турнірах області з футболу та волейболу ;

Проведення якісного поточного ремонту спортивного комплексу;

Зміцнення матеріально-технічної бази клубу

Покращення якості  відбору  вихованців до навчальних груп та не допущення   їх скорочення.

    Дворічанський  ДЮКФП «Юність» є однопрофільним позашкільним навчальним закладом, проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, спортивно-масову, навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну роботу за  фізкультурно-спортивним напрямком. Наявна мережа гуртків  відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

В 2017/2018 навчальному році у тридцяти дев’яти групах займалося 825 вихованців що становить 55,5% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Середня наповнюваність груп у 2017/2018 навчальному році становила 21,15%вихованців.

         Комплектування гуртків здійснювалось з урахуванням вікових особливостей дітей, за принципом їх добровільного вибору видів діяльності за інтересами та на підставі заяви батьків, довідки медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань для занять у гуртках. Формування гуртків здійснювалось у період з 1 по 15 вересня поточного року за нормативами комплектування груп.

  

№з/п

Назва гуртка

Станом на 01.09.2016

Станом на  01.09.2017

 

 

Кількість

груп

у них

дітей

Кількість груп

у них  дітей

1

З волейболу

16

301

14

267

2

Гирьовий спорт

-

-

1

15

3

З футболу

23

524

24

543

Усього:

39

825

39

825

 Навчально – тренувальний процес у гурках фізкультурно – спортивного напрямку нашого позашкільного закладу здійснюється і класифікується за  рівнями: початковий, основний, високий у співвідношенні :

 - 10 груп початкового рівня – 240 вихованців – 29,10% ;

 - 18 груп   основного рівня –  370 вихованців – 44,84%;

 - 11 груп  високого рівня –   215 вихованців – 26,06%

Станом

на

Кількість груп

У них вихованців

У тому числі

 

 

 

Початковий

рівень

Основний

рівень

Високий

рівень

 

 

 

К-сть груп

у  них вих.

К-сть груп

у них вих.

К-сть груп

у них вих.

05.09.2016

39

825

8

187

19

398

12

240

05.09.2017

39

825

10

240

18

370

11

215

Навчально – виховна та спортивно – масова  робота в гуртках закладу здійснюється згідно навчальних планів та програм МОН, календарного плану спортивно-масових заходів Дворічанського ДЮКФП «Юність».

        У селищі Дворічна на спортивній базі нашого клубу у 16 навчальних групах займається 273 вихованці. Гурток з футболу – 7 навчальних груп (125 вихованців), гурток з волейболу – 8 навчальних груп(133 вихованців), гурток з гирьового спорту – 1  навчальна група ( 15вихованців). З ними працюють 3 штатних керівника гуртка та 5 сумісників.

        Значну увагу  клуб «Юність», як і в минулі роки надає залученню до активних, систематичних занять фізичною культурою та спортом дітей із сільської місцевості та дітей пільгового контингенту.

        У 12 сільських загальноосвітніх школах Дворічанського району  в 23 навчальних групах займається  552 вихованці. 17 навчальних груп з футболу -  (418 вихованців), 6 навчальних груп з волейболу -  (134 вихованців). З ними працюють 15 керівників гуртків - сумісників.

 Діти пільгового контингенту:

1

Діти, які залишились без опіки батьків

-

2

Діти, які знаходяться під опікою

6

3

Діти-сироти

1

4

Діти потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС

6

5

Діти-напівсироти

8

6

Діти, матері яких одиначки

33

7

Діти, які мають батьків-інвалідів

-

8

Діти-інваліди

-

9

Багатодітні сім`ї

139

10

Малозабезпечені сім`ї

34

11

Діти, які виховуються в неповних сім`ях

3

12

Діти, позбавлені батьківського піклування

3

13

Дитина, яка опинилась в скрутних життєвих умовах

1

14

Діти,переселенці з АТО

11

15

Діти, воїна АТО

7

 

   Разом

252

 

      Основною метою роботи з кадрами було якісне комплектування кадрами на початок  навчального року та їх збереження до завершення навчального року.  В закладі працює 23 педагогічних працівники , з них штатних – 5, сумісників – 18 . Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту відповідного профілю . З 01.09.2017 року Домнін В.М., Сєвєрін Д.І. та Федяй О.Р. розпочали свою педагогічну робота в нашому закладі. Слід відзначити  досить успішний перший навчальний рік молодих педагогів на своїх посадах про що свідчать результати виступів вихованців , яких вони тренують, достатній рівень навчально – тренувальних занять, стабільна відвідуваність занять вихованцями, яка постійно збільшується.  

       В закладі створена тарифікаційна комісія , попереднє тижневе навантаження  узгоджене з кожним педагогічним працівником та доведено до відома. Відповідно до нового закону «Про освіту» педагогічне навантаження працівника не повинно перевищувати 27 годин. Всім штатним працівникам попереднє педагогічне навантаження встановлено по 18 год. Всі інші години поставлені як вакантні і будуть розподілені під час тарифікації або розподілені окремим наказом в серпні місяці.

   Педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти, зокрема дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, методичних установ тощо, надбавка за престижність праці в розмірі до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати), тобто максимальна надбавка буде збільшена від 20% до 30 %  буде встановлена з 1 вересня 2018 року.

   При цьому неприпустимо зменшувати надбавку тим педагогічним працівникам, яким вона виплачувалася у граничному розмірі 20%.

      Адміністрацією ДЮКФП «Юність» відвідувалися заняття гуртків, виховні та спортивно-масові заходи, здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, теплового режиму в ДЮКФП «Юність», відвідуванням вихованцями навчальних занять. Результати контролю узагальнюються в довідках та наказах і обговорюються на нарадах при директорові.                

      У належному стані утримується і ведеться згідно з  Інструкцією ділова документація з кадрових питань: книга наказів з кадрових питань, книга обліку особового складу, трудові книжки персоналу, книга обліку трудових книжок, особові справи працівників. Сторінки книги наказів з кадрових питань, книги обліку трудових книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. В особових справах педагогічних працівників зберігаються атестаційні листи, ксерокопії свідоцтв про проходження курсової перепідготовки. Вся документація з кадрових питань ведеться державною мовою. Всі працівники нашого позашкільного закладу ознайомлені вчасно з графіком відпусток, та наказами про щорічні основні та щорічні додаткові відпустки. Всім штатним педагогічним працівникам  та сестрі медичній виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Завдяки внутрішньому контролю, який виконує освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, стимулюючу, оцінюючу функції відбуваються якісні зміни в усіх основних напрямках роботи закладу.

     Систематично адміністрація перевіряла виконання навчальних програм керівниками гуртків, реалізацію практичної та теоретичної частин, виконання їх згідно з календарним плануванням, забезпечення обліку навчальних занять у журналах гурткової роботи і їх відповідність календарному плануванню.

      Було проведено два семінари-практикуми для керівників гуртків з волейболу та футболу на базі Колодязненської та Топільської шкіл.

      Навчально-тренувальний процес вихованців відбувався під постійним наглядом медичної сестри. Вчасно проведений медичний огляд вихованців та працівників клубу , створені умови для питного режиму , постійно вівся контроль за санітарно – гігієнічним станом та температурним режимом приміщенням клубу.

      Бюджет на 2018 рік затверджений на сесії районної ради становить 1,81 млн. грн., що на 196 тисяч менше від потреби. Тільки економне використання бюджетних коштів у 2018 році дасть нам можливість закінчити бюджетний рік баз скорочень штатних одиниць та заборгованості по заробітній платі та енергоносіям. В районі є складнощі з наповнюваністю місцевого бюджету. Почалися незначні затримки у строках виплати заробітних плат та фінансуванні інших незахищених статей видатків.

           Всі витрати на участь наших вихованців у спортивно-масових заходах та  проведення своїх заходів фінансувались виключно за кошти нашого бюджету. Витрати на змагання у першому півріччі склали 38 225 гривень із запланованих 50 тисяч. 

            

      Відповідно до навчальних програм та напрямку гуртків спортивний комплекс ДЮКФП «Юність» забезпечений необхідним обладнанням, інвентарем, формою для команд з волейболу, футболу . 

 

      У цьому навчальному році був придбаний ноутбук та проектор на загальну суму 22520 грн., що повинно розширити та осучаснити можливості для керівників гуртків у формах та методах надання програмного матеріалу вихованцям. До наступного навчального року потрібно придбати м’ячі та форму  на які потрібно  додаткові кошти бо у нашому бюджеті їх придбання не передбачене.

 

    Працівниками та вихованцями  дотримувалися правила з техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми згідно з нормативними документами. З вихованцями постійно проводилися інструктажі з дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, їх облік ведеться в журналах гурткової роботи.  Створено куточок з охорони праці та безпеки життя.  ДЮКФП «Юність» забезпечений первинними засобами пожежогасіння.

   

Найвищі спортивні досягнення  Дворічанського ДЮКФП «Юність»в 2017/2018 навчальному році:

 

Всеукраїнський рівень

 

1 місце - Рущак Вікторія

(Чемпіонат України з гирьового спорту, керівник гуртка – Федяй О.Р.)

 

2 місце – Ткаченко Михайло

(Чемпіонат України з гирьового спорту, керівник гуртка – Федяй О.Р.)

 

2 місце - Ногіна Ірина

(Чемпіонат України з волейболу серед жінок,керівник гуртка Смірнова О.А.)

 

6 місце -  Юнаки 2001 років народження  і молодші

(Фінальний етап  «Шкільної волейбольної ліги України»,керівник гуртка Домнін В.М.)

 

Обласний рівень

 

1 місце з волейболу серед дівчат 2001 р.н. та молодші

(За програмою «Спорт протягом життя»,керівники гуртків Смірнова О.А.,Каща Л.А.)

 

1 місце з волейболу серед юнаків 2001 р.н. та молодші

Шкільна волейбольна ліга України» обласний етап, керівник гуртка Домнін В.М.)

 

1 місце Омельчук Дмитро

(Чемпіонат Харківської області з гирьового спорту 2017 року,керівник гуртка Федяй О.Р.)

 

2 місце  з волейболу серед юнаків 2001-2002 р.н.

(Чемпіонат Харківської області «Дитяча ліга» ,керівник гуртка Домнін В.М.)

 

2 місце  з футболу серед юнаків 2001-2002 р.н.

(Чемпіонат Харківської області,керівник гуртка Неронов О.Є.)

 

2 місце  Ткаченко Михайло,Рущак Вікторія, Тішаков Кирило

(Чемпіонат Харківської області з гирьового спорту 2017 року,керівник гуртка Федяй О.Р.)

 

3 місце з волейболу серед юнаків 2001 р.н. та молодші

(За програмою «Спорт протягом життя»,керівник гуртка Домнін В.М.)

 

3 місце з волейболу серед дівчат 2001 р.н. та молодші

Шкільна волейбольна ліга України»,керівники гуртків Смірнова О.А., Каща Л.А. )

 

3 місце з волейболу серед юнаків 2004 р.н. та молодші

Шкільна волейбольна ліга України», керівник гурткаКомісаров В.О.)

 

 Районний рівень

 

                                  Першість з волейболу

 

Дівчата 2005-2006 років народження

1 місце – «Оскіл»Тополі(Керівник гуртка Солонина А.О.)

2 місце – «Юність» Дворічна(Керівник гуртка Каща Л.А.)

3 місце –  «Факел» Колодязне (Керівник гуртка Кравченко А.І.)

                      Дівчата 2003-2004 років народження

1 місце – «Юність» Дворічна(Керівник гуртка Каща Л.А.)

2 місце – «Факел» Колодязне (Керівник гуртка Кравченко А.І.)

3 місце –  «Родіна» Богданівське(Керівник гуртка Артеменко О.Т.)

 

                      Юнаки 2005-2006 років народження

1 місце –  «Юність» Дворічна (Керівник гурткаДомнін В.М.)

2 місце – «Оскіл»Тополі(Керівник гуртка Солонина А.О.)

3 місце – «Факел» Колодязне (Керівник гуртка Кравченко А.І.)

 

Юнаки 2003-2004 років народження

1 місце –  «Юність» Дворічна(Керівник гурткаДомнін В.М.)

2 місце – «Старт» Новоєгорівка(Керівник гурткаКомісаров В.О.)

3 місце – «Родіна» Богданівське(Керівник гуртка Артеменко О.Т.)

 

                                  Першість з футболу

 

                      Юнаки 2005-2006 років народження

1 місце – «Колос» Рідкодуб(Керівник гурткаСтроєв О.М.)

2 місце – «Юність» Дворічна (Керівник гуртка Неронов О.Є.)

3 місце –  «Факел» Колодязне (Керівник гурткаЯкімов С.В.)

 

Юнаки 2003-2004 років народження

1 місце –  «Юність» Дворічна (Керівник гуртка Довгополий С.М.)

2 місце – «Старт» Новоєгорівка(Керівник гурткаКомісаров В.О.)

3 місце –  «Маяк» Тавільжанка(Керівник гурткаМажулін В.С.)

 

                           

 

Приєднані документи
Переглядів: 275
Дата публікації: 20:03 22.01.2018
Директор

Анопко Сергій Іванович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих