Поточна інформація | Звіти директора | Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" за 2018/2019 навчальний рік(Протокол загальних зборів колективу Дворічанського ДЮКФП "Юність" №1 від 24.08.2019)
Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" за 2018/2019 навчальний рік(Протокол загальних зборів колективу Дворічанського ДЮКФП "Юність" №1 від 24.08.2019)

                                           

 

                                                                                                                                                    Додаток 1                                                                                 

                                                                                                                                    До загальних зборів  колективу по Дворічанському

                                                                                                             ДЮКФП «Юність» від 24.05.2019  №1

Звіт директора Дворічанського ДЮКФП "Юність" про виконання річного плану роботи  за 2018/2019 навчальний рік.

       Дворічанський  ДЮКФП «Юність» є однопрофільним  закладом позашкільної освіти, проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, спортивно-масову, навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну роботу за  фізкультурно-спортивним напрямком. Наявна мережа гуртків  відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

       Основною метою роботи з кадрами було комплектування досвідченими педагогічними працівниками на початок  навчального року та їх збереження до завершення навчального року.  В закладі працює 21 педагогічний працівник , з них штатних – 5, сумісників – 16 . Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту відповідного профілю . Два керівника гуртка Фомін В.І. та Резніченко С.А. були звільнені з роботи за згодою сторін.  Навчальна група футбольного гуртка заняття якої відбувалися на базі Кутьківської ЗОШ нажаль закрита. На базі Топільської ЗОШ відкрили нову навчальну групу гуртка з волейболу (керівник гуртка Солонина А.О.) , на базі Богданівської ЗОШ навчальну групу гуртка з футболу (керівник гуртка Сєвєрін Д.І.)

  Тижневе навантаження було узгоджене з кожним працівником; тарифікацію погоджено з профспілковим комітетом. Середнє навантаження штатних керівників гуртків 20,4  години на тиждень, сумісників – 8,25 години.

    Станом на 01.09.2018 року у тридцяти дев’яти навчальних групах займалось 825 вихованців , що становить 55% від загальної кількості учнів  закладів освіти району. Середня наповнюваність групи  становила 21 вихованець.

       Комплектування гуртків здійснювалось у період з 01 по 15 вересня поточного року за нормативами комплектування груп з урахуванням вікових особливостей дітей, за принципом їх добровільного вибору видів діяльності за інтересами та на підставі заяви батьків, довідки медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань для занять у гуртках, з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку району, запитів навчальних закладів освіти. 

№з/п

Назва гуртка

Станом на 01.09.2017

Станом на  01.09.2018

 

 

Кількість

груп

у них дітей

Кількість груп

у них  дітей

1

З волейболу

14

267

15

295

2

Гирьовий спорт

1

15

1

15

3

З футболу

24

543

23

515

Усього:

39

825

39

825

 

 Навчально – тренувальний процес у гурках фізкультурно – спортивного напрямку нашого закладу позашкільної освіти здійснювалось і класифікувалось за  рівнями: початковий, основний, високий у співвідношенні :

 - 9 груп початкового рівня – 192 вихованців – 23,3% ;                                                                        

- 25 груп   основного рівня –  529 вихованців – 64,1%;                                                      

-  5 груп  високого рівня –   104 вихованців – 12,6%

Станом

на   

Кількість груп

У них вихованців

У тому числі

 

 

 

Початковий

рівень

Основний

рівень

Високий

рівень

 

 

 

К-сть груп

у  них вих.

К-сть груп

у них вих.

К-сть груп

у них вих.

01.09.2017

39

825

10

240

18

370

11

215

01.09.2018

39

825

9

192

25

529

5

104

      Навчально – виховна та спортивно – масова  робота в гуртках закладу здійснювалась згідно навчальних планів та програм МОН, календарного плану спортивно-масових заходів Дворічанського ДЮКФП «Юність».  У селищі Дворічна на спортивній базі нашого клубу у 16 навчальних групах займалось 293 вихованці. Гурток з футболу – 7 навчальних груп (139 вихованців), гурток з волейболу – 8 навчальних груп (139 вихованців), гурток з гирьового спорту – 1  навчальна група ( 15вихованців). З ними працювали 5 штатних керівників гуртка та 3 керівника гуртка  за сумісництвом.   У 11 сільських загальноосвітніх школах Дворічанського району  в 23 навчальних групах займалось  532 вихованці. 16 навчальних груп з футболу -  (376 вихованців), 7 навчальних груп з волейболу -  (156 вихованців). З ними працюють 13 керівників гуртків - сумісників.  Діти пільгового контингенту:

1

Діти, які залишились без опіки батьків

-

2

Діти, які знаходяться під опікою

5

3

Діти-сироти

1

4

Діти потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС

5

5

Діти-напівсироти

12

6

Діти, матері яких одиначки

42

7

Діти, які мають батьків-інвалідів

-

8

Діти-інваліди

-

9

Багатодітні сім`ї

125

10

Малозабезпечені сім`ї

44

11

Діти, які виховуються в неповних сім`ях

2

12

Діти, позбавлені батьківського піклування

1

13

Дитина, яка опинилась в скрутних життєвих умовах

-

14

Діти,переселенці з АТО

9

15

Діти, воїна АТО

4

 

   Разом

250

   

       Завдяки внутрішньому контролю, який виконує освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, стимулюючу, оцінюючу функції відбувались якісні зміни в усіх основних напрямках роботи закладу.

     Систематично адміністрація перевіряла виконання навчальних програм керівниками гуртків, реалізацію практичної та теоретичної частин, виконання їх згідно з календарним плануванням, забезпечення обліку навчальних занять у журналах гурткової роботи і їх відповідність календарному плануванню.

    У вересні місяці цього року відповідно до нашого плану роботи перевірялась документація по організованому початку навчального року. Всі зауваження  детально проаналізували та обговорили на методичному об’єднанні для того щоб врахувати у своїй роботі і в подальшому не допускати .Слід відмітити і допомогу , в межах своєї компетентності,  у контролі за роботою наших навчальних груп , які працюють на базі  закладів освіти району , директорів цих закладів.

           Навчально-тренувальний процес вихованців та спортивно – масові заходи відбувався під постійним наглядом медичної сестри. Вчасно проводився медичний огляд вихованців та працівників закладу , створені умови для питного режиму , постійно вівся контроль за санітарно – гігієнічним станом та температурним режимом приміщення.

           Бюджет ДЮКФП «Юність» на 2018 рік затверджений на сесії районної ради становив 1791,1 млн. грн. Фінансове забезпечення діяльності закладу, раціональність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів відповідав встановленим нормам. Заробітна плата, надбавки за вислугу років та престижність роботи в освіті, матеріальну допомогу на оздоровлення, грошову винагороду за сумлінну працю до Дня працівників освіти всім педагогічним працівникам виплачувалась вчасно (І+ІІст.=1498,4.). Всі захищені статті  бюджету ДЮКФП «Юність» повністю профінансовано (143,8 тис.). Витрати на участь наших вихованців у спортивно-масових заходах та  проведення своїх заходів фінансувались виключно за кошти нашого бюджету(80 тис.). За добросовісне виконання посадових обов’язків, результативну участь вихованців у районних, обласних та всеукраїнських заходах у листопаді та грудні місяці штатні педагогічні працівники та сестра медична отримали премії в розмірі посадового окладу. За перше місце в чемпіонаті Харківської області «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2006 – 2007 років народження  Домніну Володимиру Миколайовичу, керівнику гуртка, надали премію в розмірі посадового окладу у квітні місяці  .

         З кожним роком збільшуються видатки на участь та проведення спортивно – масових заходів. В першу чергу це пов’язано із збільшенням вартості пального, та відкриттям гуртка з гирьового спорту.

     Бюджет закладу на 2019 рік  становить 1970,0 грн. Це на 179 тис. грн. більше чим бюджет 2018 року. На заробітну плату заплановано 1583,7 грн.  На спортивно масові заходи 100 тис. грн., енергоносії 165,7 тис.

          Відповідно до навчальних програм та напрямку гуртків спортивний комплекс ДЮКФП «Юність» забезпечений необхідним обладнанням, інвентарем, формою для команд з волейболу, футболу . Базу для гуртка з гирьового спорту потрібно створювати. Для вихованців гуртків з футболу та волейболу закупили м’ячі, для обласної футбольної команди форму, для вихованців гуртка з гирьового спорту придбали пояси, гирі 2-х та 8-ми кг., для  керівників гуртків закупили   комплекти форм .

      Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню практичної спрямованості  діяльності гуртків, сприяє участь вихованців у різноманітних змаганнях, турнірах,спортивних святах .

     Вихованці керівника гуртка з гирьового спорту Федяя О.Р. мають найвищі спортивні досягнення . В чемпіонаті України у м.Токмак І місце здобув Ткаченко Михайло, Омельчук Дмитро ІІ місце , Омельчук Іван 6-е місце. В чемпіонаті Харківської області у гирьовиків три перших місця (Омельчук Д.,Ткаченко М., Омельчук І.), друге місце Шило М., третє Водолазький О.

       Вісім волейбольних та три футбольні команди  взяли участь  чемпіонатах Харківської області .  Волейбольні команди юнаків та дівчат взяли участь у Всеукраїнському турнірі «Спортивна надія України», який відбувся у м. Старобільськ. Юнаки посіли почесне друге місце, дівчата сьоме. Слід відмітити результативну роботу на обласному та Всеукраїнському рівнях наступних керівників гуртків: Федяя О.Р., Домніна В.М., Кащу Л.А., Неронова О.Є., Строєва О.М., Комісарова В.О., Кравченко А.І.

      2589  вихованців  взяли участь у  39 спортивно-масових заходах різних рівнів. Результатом участі вихованців у спортивно-масових заходах  є виконання спортивних розрядів з видів спорту які культивуються в ДЮКФП «Юність». Наймасовішими  змаганнями стали першості Дворічанського ДЮКФП «Юність» з футболу  , волейболу . На високому рівні відбувся  турнір з футболу, волейболу та гирьового спорту  «Пам’ять». Сподобались нашим вихованцям турніри з футболу «Перемога», «Соколята», «Дружба», новорічні змагання серед наймолодших вихованців  до Дня Святого Миколая де всі дітям ми вручаємо солодкі подарунки . Для старших юнаків та дівчат проводимо  змагання  до  Всесвітнього  дня футболу,  Збройних сил України, захисника України, звільнення  селища Дворічна, до Дня Перемоги, Святого Валентина та інші  .  Разом у змаганнях з футболу взяли участь 1447 вихованці, волейболу 1231 вихованець , гирьового спорту 72 вихованці.

       Всі підсумки спортивно-масових заходів за навчальний рік висвітлюються на нашому сайті, сайтах обласних федерацій . Мешканці нашого району мають можливість прочитати про наші успіхи та здобутки у районній газеті «Дворічанський край». Всі бажаючи можуть оглянути наші фотостенди де ми висвітлюємо всю свою роботу за навчальний рік.  Стає більшою наша «Алея майстрів спорту» , яку поповнюють наші випускники. Цього року Ногіній Ірині та Туранській Анні присвоєно спортивний розряд «Кандидат в майстри спорту України». 

     Тісний зв'язок клуб «Юність» підтримує із Харківським обласним вищим училищем фізичної культури та спорту де навчаються наші вихованці Вавулін Андрій, Ногіна Ірина, Таран Антон, Туранська Анна, обласними федераціями з волейболу, футболу та гирьового спорту, із позашкільними закладами Харківської області спортивного та фізкультурно-спортивного профілю, Дворічанським районним центром здоров’я населення «Спорт для всіх»  . 

Найвищі спортивні досягнення Дворічанського ДЮКФП «Юність»   

 

Чемпіонат України 2018 року з гирьового спорту .

1 місце – Ткаченко Михайло

2 місце – Омельчук Дмитро

6 місце – Омельчук Іван

Чемпіонат України 2019 року з гирьового спорту

2 місце – Омельчук Дмитро

4 місце – Ткаченко Михайло

Чемпіонат Харківської області 2018 року з гирьового спорту

1 місце – Ткаченко Михайло,Омельчук Іван,Омельчук Дмитро

2 місце – Шило Максим

3 місце – Водолажський Олександр

4 місце – Шляхтін Микита

3 місце в командному заліку

Чемпіонат Харківської області 2019 року з гирьового спорту

1 місце - Омельчук Дмитро  (в сумі двоборства - гиря 16 кг)

     1 місце – Омельчук Дмитро (довгий цикл - 16 кг)

     2 місце – Омельчук Дмитро

1 місце -  Шляхтін Микита  (в сумі двоборства - гиря 16 кг)

1 місце – Шляхтін Микита (довгий цикл - 16 кг)

2  місце – Шляхтін Микита

1 місце - Ткаченко Михайло  (в сумі двоборства - гиря 12 кг)

1 місце – Ткаченко Михайло (в сумі двоборства - гиря 16 кг)

     3 місце-  Шило Максим

2 місце – командне

Чемпіонат Харківської області:

Футбол :

                             старші   вихід в фінал

                             середні  вихід в фінал

                             молодші(5 команд в підгрупі) 3 місце

 

Волейбол

                              Дівчата:

                              Старші –  3 місце в підгрупі

                              Середні – 4 місце

                              Молодші – 3 місце

                            Юнаки:

                            Старші –  3 місце

                              Середні – 4 та 5 місце

                              Молодші – 1 місце

Волейбол пляжний: юнаки –  3 місце

 

Наймасовіші в цьому  н.р. році:

Шкільна волейбольна ліга України –                    31 команда 280 учасників

 Першість «Юності»  з футзалу -                           27 команд 270 учасників

                                     з футболу -                          17 команд 190 вихованців

Волейбол за програмою «Спорт протягом життя» 17 команд 190 учасників.

Першість «Юності» з волейболу -                          17 команд  170 учасників

 

                              

Приєднані документи
Переглядів: 784
Дата публікації: 20:03 22.01.2018
Директор

Анопко Сергій Іванович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук